נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.73
שער פתיחה 106.73 0
שער ממוצע 106.99 0.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 964.27
מחזור ע.נ. 198307
מספר עסקאות 64
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 326.41
הון רשום למסחר 304916000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/09/2017 01/10/2017 1.67 15
27/03/2018 01/04/2018 1.67 15
26/09/2018 30/09/2018 1.67 15
27/03/2019 31/03/2019 1.67 15
27/09/2019 02/10/2019 1.67 15 15
27/03/2020 31/03/2020 1.67 15
26/09/2020 30/09/2020 1.67 20 15
27/03/2021 31/03/2021 1.67 15
26/09/2021 30/09/2021 1.67 20 15
27/03/2022 31/03/2022 1.67 15
26/09/2022 30/09/2022 1.67 20 15
27/03/2023 31/03/2023 1.67 15
01/10/2023 01/10/2023 1.67 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.85 0.11 107.05 0.3
106.79 0.06 107.22 0.46
106.22 -0.48
105.7 -0.97
105.66 -1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3098.89 הכנסות 36.69
נכסים שוטפים 111.24 רווח גולמי 11.75
נכסים בלתי שוטפים 2987.65 רווח תפעולי 19.07
הון עצמי 814.18 רווח לפני מס 14.19
התחייבות שוטפות 1596.38 רווח נקי 14.17
התחייבויות בלתי שוטפות 688.33 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 107.05 0.3 0 0
16:24 107.05 0.3 66895 71.61
13:22 107.05 0.3 45000 48.17
13:22 107.05 0.3 1069 1.14
13:16 107.05 0.3 13262 14.2
13:16 107.06 0.31 18738 20.06
11:42 107.04 0.29 1260 1.35
11:36 107.04 0.29 21040 22.52
11:36 107 0.25 21000 22.47
11:07 107 0.25 600 0.64
10:57 107 0.25 9400 10.06
10:09 106.8 0.07 16 0.02
10:09 106.8 0.07 3 0
10:09 106.8 0.07 24 0.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
א.א.ק.מ השקעות 12.63 106.01
לב לוין ובניו 9.46 79.44
ברט דיון מוגן 7.21 60.54
ילין ק.נאמ 5.57 46.74
אלטשלר שחם ק.גמ 4.84 40.63
הראל ק.גמל 4.69 39.36
אלטשלר שחם ק.נא 4.43 37.16
מנוף א קייסיפיא 4.4 36.94
מנוף ב קייסיפיא 4.37 36.66
סנסבסט 4.18 35.08
מנוף\א שותפות 3.49 29.26
מנוף\ב שותפות 3.49 29.26
קירשנבאום מרדכי 2.93 24.57
ראונד פוינט 1.68 14.09
שרמיסטר יגאל 1.42 11.93
שטיינמן יוסף 0.81 6.83
הראל ת.סל 0.45 3.77
לאור יוסף 0.35 2.96
סרוסי יאיר 0.32 2.72
יורופורט 0.11 0.95
אלטשולר גידור 0.08 0.69
הראל השקעות 0.08 0.68
הראל ק.נאמ 0.07 0.56
כהן שמואל 0.02 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 107.05 0.3 212
17/08/2017 106.73 0.38 172
16/08/2017 106.33 0.34 181
15/08/2017 105.97 0.18 188
14/08/2017 105.78 -0.18 473
13/08/2017 105.97 -0.02 337
10/08/2017 105.99 -0.21 657
09/08/2017 106.21 -0.24 289
08/08/2017 106.47 -0.08 574
07/08/2017 106.56 -0.07 153
06/08/2017 106.63 0.08 211
03/08/2017 106.54 0.05 208
02/08/2017 106.49 0.4 570
31/07/2017 106.07 -0.02 629
30/07/2017 106.09 -0.01 314
27/07/2017 106.1 0.02 718
26/07/2017 106.08 -0.02 235
25/07/2017 106.1 0 742
24/07/2017 106.1 0.01 212
23/07/2017 106.09 -0.14 233