נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.05
שער פתיחה 106.05 0
שער ממוצע 106.04 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 527.53
מחזור ע.נ. 305961
מספר עסקאות 63
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 239.1
הון רשום למסחר 225528000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.73 15
25/06/2018 01/07/2018 1.73 15
26/12/2018 31/12/2018 1.73 20 15
25/06/2019 30/06/2019 1.73 15
26/12/2019 31/12/2019 1.73 20 15
25/06/2020 30/06/2020 1.73 15
27/12/2020 31/12/2020 1.73 20 15
25/06/2021 30/06/2021 1.73 15
26/12/2021 31/12/2021 1.73 20 15
26/06/2022 30/06/2022 1.73 15
01/01/2023 01/01/2023 1.73 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.11 0.06 106.99 0.89
106.1 0.05
105.24 -0.76
105 -0.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3135.42 הכנסות 520.45
נכסים שוטפים 1832.52 רווח גולמי 126.67
נכסים בלתי שוטפים 1302.9 רווח תפעולי 103.37
הון עצמי 822.37 רווח לפני מס 92.64
התחייבות שוטפות 1528.3 רווח נקי 70.72
התחייבויות בלתי שוטפות 784.76 רווח למניה 3.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.02 -0.03 0 0
17:24 106 -0.05 41447 43.93
17:00 106 -0.05 50000 53
16:06 106.05 0 11163 11.84
16:06 106.05 0 1863 1.98
16:05 106.05 0 48137 51.05
16:05 106.05 0 35 0.04
16:05 106.05 0 23512 24.93
16:05 106.04 -0.01 28316 30.03
14:10 106.05 0 9500 10.07
14:07 106.05 0 9500 10.07
12:53 106.05 0 15103 16.02
12:52 106.05 0 14876 15.78
09:44 106.05 0 2509 2.66
09:44 106.05 0 50000 53.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.53 695.14
דש איפקס ק.גמל 5.18 54.16
מיטב דש ת.סל 0.57 5.91
דש איפקס ק.נאמ 0.36 3.75
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 106.02 -0.03 324
18/09/2017 106.05 0.21 318
17/09/2017 105.83 0.1 308
14/09/2017 105.72 0.03 353
13/09/2017 105.69 0.01 241
12/09/2017 105.68 -0.25 441
11/09/2017 105.94 0.09 283
10/09/2017 105.85 0 211
07/09/2017 105.85 0.24 383
06/09/2017 105.6 0.13 168
05/09/2017 105.46 0.12 57
04/09/2017 105.33 0.22 39
03/09/2017 105.1 0.09 38
31/08/2017 105.01 -0.06 84
30/08/2017 105.07 -0.5 43
29/08/2017 105.6 0.14 50
28/08/2017 105.45 0.11 118
27/08/2017 105.33 0.03 169
24/08/2017 105.3 -0.18 50
23/08/2017 105.49 0.09 28
22/08/2017 105.4 0.2 193