נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.2
שער פתיחה 106.2 0
שער ממוצע 105.85 -0.33
מחזור יומי ממוצע (שנה) 524.45
מחזור ע.נ. 1750827
מספר עסקאות 104
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 238.59
הון רשום למסחר 225528000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.73 15
25/06/2018 01/07/2018 1.73 15
26/12/2018 31/12/2018 1.73 20 15
25/06/2019 30/06/2019 1.73 15
26/12/2019 31/12/2019 1.73 20 15
25/06/2020 30/06/2020 1.73 15
27/12/2020 31/12/2020 1.73 20 15
25/06/2021 30/06/2021 1.73 15
26/12/2021 31/12/2021 1.73 20 15
26/06/2022 30/06/2022 1.73 15
01/01/2023 01/01/2023 1.73 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.8 -0.38 106.02 -0.17
105.79 -0.39 106.5 0.28
105.78 -0.4 106.7 0.47
105.76 -0.41
105.75 -0.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3135.42 הכנסות 520.45
נכסים שוטפים 1832.52 רווח גולמי 126.67
נכסים בלתי שוטפים 1302.9 רווח תפעולי 103.37
הון עצמי 822.37 רווח לפני מס 92.64
התחייבות שוטפות 1528.3 רווח נקי 70.72
התחייבויות בלתי שוטפות 784.76 רווח למניה 3.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.79 -0.39 0 0
17:24 105.79 -0.39 1649509 1745.02
15:17 105.79 -0.39 18191 19.24
15:17 105.79 -0.39 9400 9.94
12:20 105.79 -0.39 13727 14.52
11:40 105.84 -0.34 325 0.34
11:40 105.84 -0.34 14063 14.88
11:40 105.83 -0.35 15177 16.06
11:40 105.83 -0.35 20435 21.63
09:59 106.17 -0.03 10000 10.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.57 686.64
דש איפקס ק.גמל 5.2 53.59
מיטב דש ת.סל 0.54 5.61
דש איפקס ק.נאמ 0.52 5.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 105.79 -0.39 1852
15/11/2017 106.2 -0.04 112
14/11/2017 106.24 0.06 117
13/11/2017 106.18 0 64
12/11/2017 106.18 0.23 31
09/11/2017 105.94 -0.15 526
08/11/2017 106.1 0.02 228
07/11/2017 106.08 -0.31 275
06/11/2017 106.41 -0.06 126
05/11/2017 106.47 0.05 256
02/11/2017 106.42 -0.08 169
01/11/2017 106.5 0 72
31/10/2017 106.5 0.47 84
30/10/2017 106 -0.08 136
29/10/2017 106.08 0.07 50
26/10/2017 106.01 0.02 89
25/10/2017 105.99 0.08 105
24/10/2017 105.9 -0.23 223
23/10/2017 106.14 -0.05 158
22/10/2017 106.19 -0.02 68
19/10/2017 106.21 -0.09 218