נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.18
שער פתיחה 105.18 0
שער ממוצע 105.13 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 273.6
מחזור ע.נ. 121767
מספר עסקאות 57
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 236.53
הון רשום למסחר 225528000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.73 15
26/12/2018 31/12/2018 1.73 20 15
25/06/2019 30/06/2019 1.73 15
26/12/2019 31/12/2019 1.73 20 15
25/06/2020 30/06/2020 1.73 15
27/12/2020 31/12/2020 1.73 20 15
25/06/2021 30/06/2021 1.73 15
26/12/2021 31/12/2021 1.73 20 15
26/06/2022 30/06/2022 1.73 15
01/01/2023 01/01/2023 1.73 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.69 -0.47 104.72 -0.44
104.63 -0.52 104.83 -0.33
104.61 -0.54 104.88 -0.29
104.6 -0.55 104.9 -0.27
104.59 -0.56 105.14 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 104.79 -0.37 98311 103.02
16:23 104.88 -0.29 0 0
14:54 105.25 0.07 11522 12.13
14:54 105.25 0.07 1840 1.94
14:48 105.25 0.07 10000 10.53
09:58 105.25 0.07 6 0.01
09:58 105.25 0.07 5 0.01
09:58 105.25 0.07 22 0.02
09:52 105.11 -0.07 27 0.03
09:52 105.11 -0.07 10 0.01
09:52 105.11 -0.07 1 0
09:52 105.11 -0.07 21 0.02
09:52 105.11 -0.07 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.71 728.9
דש איפקס ק.גמל 5.3 57.88
מיטב דש ת.סל 0.5 5.48
דש איפקס ק.נאמ 0.47 5.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 104.88 -0.29 128
18/01/2018 105.18 -0.05 129
17/01/2018 105.23 -0.55 141
16/01/2018 105.81 0.3 130
15/01/2018 105.49 0.13 72
14/01/2018 105.35 0.1 176
11/01/2018 105.25 0.09 90
10/01/2018 105.16 -0.03 119
09/01/2018 105.19 -0.01 245
08/01/2018 105.2 0.06 100
07/01/2018 105.14 -0.1 179
04/01/2018 105.24 0.11 195
03/01/2018 105.12 0.02 127
02/01/2018 105.1 -0.04 118
01/01/2018 105.14 -0.05 102
31/12/2017 105.19 -0.01 221
28/12/2017 105.2 0.13 432
27/12/2017 105.06 0.05 183
26/12/2017 105.01 0.02 97
25/12/2017 104.99 0 135
24/12/2017 106.71 0.05 182