נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.05
שער פתיחה 98.05 0
שער ממוצע 98.45 0.41
מחזור יומי ממוצע (שנה) 155.57
מחזור ע.נ. 63860
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 102.9
הון רשום למסחר 104950560
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.7
תשואה לפדיון נטו 2.41
פארי ברוטו 91.76
פארי נטו 91.69
מח"מ ברוטו 4.33
מח"מ נטו 4.47
מקדם תשואה 0.23
זמן לפדיון סופי 6.95
דירוג מעלות A-
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 1.43
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/11/2017 30/11/2017 2.63 4.55 25
26/05/2018 31/05/2018 2.63 4.55 25
25/11/2018 30/11/2018 2.63 4.55 25
26/05/2019 31/05/2019 2.63 4.55 25
25/11/2019 01/12/2019 2.63 4.55 25
26/05/2020 31/05/2020 2.63 4.55 25
25/11/2020 30/11/2020 2.63 4.55 25
27/05/2021 31/05/2021 2.63 4.55 25
25/11/2021 30/11/2021 2.63 4.55 25
26/05/2022 31/05/2022 2.63 4.55 25
26/11/2022 30/11/2022 2.63 4.55 25
26/05/2023 31/05/2023 2.63 4.55 25
25/11/2023 30/11/2023 2.63 4.55 25
31/05/2024 31/05/2024 2.63 40.91 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
98.1 0.05 98.89 0.86
98.05 0 98.9 0.87
97.67 -0.39 98.92 0.89
97.66 -0.4 98.98 0.95
97.65 -0.41 99 0.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 23.25 תשואה על ההון העצמי 6.72
מכפיל הון תשואה על הנכסים 1.56
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.73
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 10.01
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1394.62 הכנסות 39.42
נכסים שוטפים 153.84 רווח גולמי 17.45
נכסים בלתי שוטפים 1240.78 רווח תפעולי 4.13
הון עצמי 324.21 רווח לפני מס -1.83
התחייבות שוטפות 210.57 רווח נקי -1.22
התחייבויות בלתי שוטפות 859.84 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:16 98.05 0 777 0.76
11:16 98.1 0.05 25000 24.53
11:16 98.11 0.06 18083 17.74
09:46 99 0.97 7794 7.72
09:46 98.99 0.96 12206 12.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2017 98.05 0.17 42
20/06/2017 97.88 0.11 153
19/06/2017 97.77 -0.26 144
18/06/2017 98.02 -0.03 158
15/06/2017 98.05 -0.07 56
14/06/2017 98.12 0.14 130
13/06/2017 97.98 0.16 55
12/06/2017 97.82 -0.29 213
11/06/2017 98.1 -0.21 157
08/06/2017 98.31 -0.34 156
07/06/2017 98.65 -0.1 280
06/06/2017 98.75 0.41 119
05/06/2017 98.35 0.18 64
04/06/2017 98.17 0.17 127
01/06/2017 98 -0.47 223
29/05/2017 98.46 0.01 11
28/05/2017 98.45 0.16 0
25/05/2017 98.29 0.24 10
24/05/2017 100.49 0.69 227
23/05/2017 99.8 -0.44 108