נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.92
שער פתיחה 100.92 0
שער ממוצע 101.38 0.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 160.25
מחזור ע.נ. 239388
מספר עסקאות 16
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 111.22
הון רשום למסחר 109721040
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.89
תשואה לפדיון נטו 2.53
פארי ברוטו 95.66
פארי נטו 95.29
מח"מ ברוטו 4.28
מח"מ נטו 4.45
מקדם תשואה 0.23
זמן לפדיון סופי 7.19
דירוג מעלות A-
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 1.47
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/05/2017 01/06/2017 2.63 4.35 25
25/11/2017 30/11/2017 2.63 4.35 25
26/05/2018 31/05/2018 2.63 4.35 25
25/11/2018 30/11/2018 2.63 4.35 25
26/05/2019 31/05/2019 2.63 4.35 25
25/11/2019 01/12/2019 2.63 4.35 25
26/05/2020 31/05/2020 2.63 4.35 25
25/11/2020 30/11/2020 2.63 4.35 25
27/05/2021 31/05/2021 2.63 4.35 25
25/11/2021 30/11/2021 2.63 4.35 25
26/05/2022 31/05/2022 2.63 4.35 25
26/11/2022 30/11/2022 2.63 4.35 25
26/05/2023 31/05/2023 2.63 4.35 25
25/11/2023 30/11/2023 2.63 4.35 25
31/05/2024 31/05/2024 2.63 39.13 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.1 0.18 101.46 0.54
100.9 -0.02 101.47 0.54
100.2 -0.71 101.49 0.56
100 -0.91 102.55 1.62
99.38 -1.53 102.8 1.86
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 19.41 תשואה על ההון העצמי 7.1
מכפיל הון תשואה על הנכסים 1.38
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.36
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 10.22
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1663.52 הכנסות 169.55
נכסים שוטפים 76.4 רווח גולמי 64.17
נכסים בלתי שוטפים 1587.12 רווח תפעולי 41.88
הון עצמי 322.85 רווח לפני מס 13.13
התחייבות שוטפות 211.97 רווח נקי 19.16
התחייבויות בלתי שוטפות 1128.71 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.37 0.45 0 0
17:24 101.1 0.18 16359 16.54
15:57 101.46 0.54 15997 16.23
15:57 101.46 0.54 32003 32.47
15:39 101.46 0.54 15012 15.23
14:22 101.47 0.54 11175 11.34
14:10 101.47 0.54 10000 10.15
14:10 101.47 0.54 28825 29.25
14:05 101.47 0.54 10000 10.15
13:09 101.1 0.18 48607 49.14
13:09 101.11 0.19 11710 11.84
13:02 101.48 0.55 19618 19.91
13:02 101.48 0.55 10382 10.54
13:02 101.44 0.52 9700 9.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/03/2017 101.37 0.45 243
22/03/2017 100.92 -1.35 282
21/03/2017 102.3 -0.18 90
20/03/2017 102.48 -0.41 697
19/03/2017 102.9 0 141
16/03/2017 102.9 0.19 38
15/03/2017 102.7 -0.23 101
14/03/2017 102.94 -0.05 7
13/03/2017 102.99 0.79 42
09/03/2017 102.18 -0.31 49
08/03/2017 102.5 0 83
07/03/2017 102.5 -0.49 45
06/03/2017 103 -0.19 146
05/03/2017 103.2 0 0
02/03/2017 103.2 0.19 55
01/03/2017 103 0 0
28/02/2017 103 0.04 311
27/02/2017 102.96 -0.39 110
26/02/2017 103.36 0.5 534