נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.28
שער פתיחה 102.28 0
שער ממוצע 102.34 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 154.65
מחזור ע.נ. 156623
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 112.24
הון רשום למסחר 109721040
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.58
תשואה לפדיון נטו 2.2
פארי ברוטו 95.45
פארי נטו 94.95
מח"מ ברוטו 4.2
מח"מ נטו 4.36
מקדם תשואה 0.24
זמן לפדיון סופי 7.09
דירוג מעלות A-
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 0.83
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/05/2017 01/06/2017 2.63 4.35 25
25/11/2017 30/11/2017 2.63 4.35 25
26/05/2018 31/05/2018 2.63 4.35 25
25/11/2018 30/11/2018 2.63 4.35 25
26/05/2019 31/05/2019 2.63 4.35 25
25/11/2019 01/12/2019 2.63 4.35 25
26/05/2020 31/05/2020 2.63 4.35 25
25/11/2020 30/11/2020 2.63 4.35 25
27/05/2021 31/05/2021 2.63 4.35 25
25/11/2021 30/11/2021 2.63 4.35 25
26/05/2022 31/05/2022 2.63 4.35 25
26/11/2022 30/11/2022 2.63 4.35 25
26/05/2023 31/05/2023 2.63 4.35 25
25/11/2023 30/11/2023 2.63 4.35 25
31/05/2024 31/05/2024 2.63 39.13 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.9 -0.37 102.2 -0.08
101.65 -0.62 102.29 0.01
101.45 -0.81 102.31 0.03
101.43 -0.83 102.4 0.12
101.12 -1.13 102.8 0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 22.49 תשואה על ההון העצמי 8.64
מכפיל הון תשואה על הנכסים 1.94
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.65
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 13.08
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1542.47 הכנסות 229.06
נכסים שוטפים 138.44 רווח גולמי 88.95
נכסים בלתי שוטפים 1404.04 רווח תפעולי 68.92
הון עצמי 346.89 רווח לפני מס 29.26
התחייבות שוטפות 211.64 רווח נקי 29.96
התחייבויות בלתי שוטפות 983.94 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 102.3 0.02 0 0
14:23 102.3 0.02 19550 20
12:37 102.3 0.02 20000 20.46
12:37 102.36 0.08 33704 34.5
11:46 102.36 0.08 31296 32.03
11:46 102.36 0.08 15000 15.35
11:39 102.36 0.08 17519 17.93
11:39 102.36 0.08 19554 20.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
30/04/2017 102.3 0.02 160
27/04/2017 102.28 0 84
26/04/2017 102.28 0 63
25/04/2017 102.28 0.27 15
24/04/2017 102 -0.1 240
23/04/2017 102.1 0.09 79
20/04/2017 102.01 0.01 68
19/04/2017 102 0.57 289
18/04/2017 101.42 0.02 111
13/04/2017 101.4 0.01 125
12/04/2017 101.39 0.1 74
09/04/2017 101.29 0.17 2
06/04/2017 101.12 0.12 31
05/04/2017 101 -0.01 120
04/04/2017 101.01 0.35 281
03/04/2017 100.66 -0.01 253
02/04/2017 100.67 -0.32 187