נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.66
שער פתיחה 106.49 -0.16
שער ממוצע 106.55 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 360.46
מחזור ע.נ. 24320
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 49
הון רשום למסחר 46000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 4.13 15
25/12/2018 30/12/2018 4.13 16 15
25/06/2019 30/06/2019 4.13 15
25/12/2019 30/12/2019 4.13 28 15
25/06/2020 30/06/2020 4.13 15
25/12/2020 30/12/2020 4.13 28 15
25/06/2021 30/06/2021 4.13 15
26/12/2021 30/12/2021 4.13 28 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.4 -0.24 106.81 0.14
106.1 -0.53 107 0.32
106.06 -0.56 108 1.26
106.01 -0.61 109 2.19
105.9 -0.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 888.76 הכנסות 725.61
נכסים שוטפים 654.34 רווח גולמי 302.7
נכסים בלתי שוטפים 234.42 רווח תפעולי -1.21
הון עצמי 65.12 רווח לפני מס -24.35
התחייבות שוטפות 577.48 רווח נקי -32.17
התחייבויות בלתי שוטפות 246.16 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 106.53 -0.12 0 0
10:49 106.99 0.31 10000 10.7
09:45 106.2 -0.43 14019 14.89
09:30 106.49 -0.16 301 0.32
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת שביט 66.38 149.13
הכשרה משתתפות 7.03 15.8
הפניקס ק.גמל 6.35 14.28
הכשרה ביטוח 4.58 10.29
שביט רמי 3.43 7.71
הפניקס 0.48 1.08
אקסלנס ת.סל 0.2 0.44
גיטרץ יעקב 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 106.53 -0.12 26
18/01/2018 106.66 0.28 135
17/01/2018 106.36 0 0
16/01/2018 106.36 0.34 182
15/01/2018 106 0.2 210
14/01/2018 105.79 0.38 123
11/01/2018 105.39 0.37 53
10/01/2018 105 -0.09 573
09/01/2018 105.09 0.01 221
08/01/2018 105.08 0.18 116
07/01/2018 104.89 -0.07 285
04/01/2018 104.96 0.26 178
03/01/2018 104.69 -1.84 337
02/01/2018 106.65 -1.25 585
01/01/2018 108 2.98 3
31/12/2017 104.87 -0.04 1278
28/12/2017 104.91 -0.44 562
27/12/2017 105.37 -0.13 341
26/12/2017 105.51 -0.44 784
25/12/2017 105.98 0.47 548
24/12/2017 105.48 -0.49 267