נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.77
שער פתיחה 103.77 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 501.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 166.03
הון רשום למסחר 160000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 3.4 5 15
20/03/2018 01/04/2018 3.4 15
20/09/2018 30/09/2018 3.4 5 15
20/03/2019 31/03/2019 3.4 15
19/09/2019 02/10/2019 3.4 10 15
20/03/2020 31/03/2020 3.4 15
21/09/2020 30/09/2020 3.4 20 15
21/03/2021 31/03/2021 3.4 15
19/09/2021 30/09/2021 3.4 60 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.55 -0.21 103.8 0.03
103.2 -0.55 103.84 0.07
103.07 -0.67 104.29 0.5
103 -0.74 104.8 0.99
102.5 -1.22 105 1.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2519.02 הכנסות 30.45
נכסים שוטפים 88.49 רווח גולמי 20
נכסים בלתי שוטפים 2430.53 רווח תפעולי 13.11
הון עצמי 1215.36 רווח לפני מס -19.72
התחייבות שוטפות 361.69 רווח נקי -18.02
התחייבויות בלתי שוטפות 941.97 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 103.77 -0.02 372
20/08/2017 103.79 0.07 144
17/08/2017 103.72 0.5 295
16/08/2017 103.2 0.18 400
15/08/2017 103.01 0.13 1395
14/08/2017 102.88 -1.04 1387
13/08/2017 103.96 -0.85 2844
10/08/2017 104.85 0.89 2590
09/08/2017 103.93 -0.77 1859
08/08/2017 104.74 -1.1 2050
07/08/2017 105.9 0.01 360
06/08/2017 105.89 -0.13 100
03/08/2017 106.03 0.6 977
02/08/2017 105.4 0.04 80
31/07/2017 105.36 -0.16 817
30/07/2017 105.53 0.03 61
27/07/2017 105.5 -0.46 3972
26/07/2017 105.99 -0.31 264
25/07/2017 106.32 -0.44 750
24/07/2017 106.79 -0.51 469
23/07/2017 107.34 -0.18 324