נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.72
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 661.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 264.47
הון רשום למסחר 260000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 2.3 5 15
20/03/2018 01/04/2018 2.3 15
20/09/2018 30/09/2018 2.3 5 15
19/03/2019 31/03/2019 2.3 15
19/09/2019 02/10/2019 2.3 5 15
20/03/2020 31/03/2020 2.3 15
21/09/2020 30/09/2020 2.3 5 15
21/03/2021 31/03/2021 2.3 15
19/09/2021 30/09/2021 2.3 5 15
20/03/2022 31/03/2022 2.3 15
19/09/2022 30/09/2022 2.3 5 15
20/03/2023 31/03/2023 2.3 15
19/09/2023 01/10/2023 2.3 70 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2519.02 הכנסות 30.45
נכסים שוטפים 88.49 רווח גולמי 20
נכסים בלתי שוטפים 2430.53 רווח תפעולי 13.11
הון עצמי 1215.36 רווח לפני מס -19.72
התחייבות שוטפות 361.69 רווח נקי -18.02
התחייבויות בלתי שוטפות 941.97 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 101.72 0.57 1206
17/08/2017 101.14 0.61 678
16/08/2017 100.53 0.14 1721
15/08/2017 100.39 0.54 902
14/08/2017 99.85 0.18 2151
13/08/2017 99.67 -0.32 1651
10/08/2017 99.99 -0.41 1230
09/08/2017 100.4 -0.75 1839
08/08/2017 101.16 -0.66 2874
07/08/2017 101.83 -0.11 50
06/08/2017 101.94 -0.07 184
03/08/2017 102.01 0.44 104
02/08/2017 101.56 0.35 218
31/07/2017 101.21 0.03 920
30/07/2017 101.18 -0.51 984
27/07/2017 101.7 -0.43 656
26/07/2017 102.14 0.05 1084
25/07/2017 102.09 -0.25 775
24/07/2017 102.35 -0.2 185
23/07/2017 102.56 -0.18 357