נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.42
שער פתיחה 101.43 0.01
שער ממוצע 101.41 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 68053.71
מחזור ע.נ. 249518
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 10400.82
הון רשום למסחר 10259247000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.88
תשואה לפדיון נטו 0.7
פארי ברוטו 100.91
פארי נטו 100.78
מח"מ ברוטו 4
מח"מ נטו 4.01
מקדם תשואה 0.25
זמן לפדיון סופי 4.09
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/04/2017 30/04/2017 1.01 15
19/04/2018 30/04/2018 1 15
21/04/2019 30/04/2019 1 15
21/04/2020 30/04/2020 1 15
21/04/2021 30/04/2021 1 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.38 -0.04 101.42 0
101.37 -0.05 101.43 0.01
101.36 -0.06 101.44 0.02
101.35 -0.07 101.49 0.07
101.33 -0.09 101.6 0.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:42 101.38 -0.04 165079 167.36
10:35 101.43 0.01 24256 24.6
10:32 101.43 0.01 15183 15.4
09:46 101.38 -0.04 30000 30.41
09:30 101.43 0.01 15000 15.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 101.42 -0.02 35296
26/03/2017 101.44 0 8263
23/03/2017 101.44 0 41865
22/03/2017 101.44 -0.12 105636
21/03/2017 101.56 0.06 99374
20/03/2017 101.5 0.14 209478
19/03/2017 101.36 0.07 58234
16/03/2017 101.29 0.15 352407
15/03/2017 101.14 -0.07 32425
14/03/2017 101.21 0.06 33390
13/03/2017 101.15 0.1 81838
09/03/2017 101.05 0.05 95162
08/03/2017 101 -0.04 157132
07/03/2017 101.04 0.02 250062
06/03/2017 101.02 0.18 73953
05/03/2017 100.84 0 18869
02/03/2017 100.84 -0.01 298856
01/03/2017 100.85 -0.11 301806