נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.39
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 813.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 264.59
הון רשום למסחר 253463000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 01/04/2018 2.07 15
26/03/2019 31/03/2019 2.07 15
26/03/2020 31/03/2020 2.07 15
26/03/2021 31/03/2021 2.07 15
27/03/2022 31/03/2022 2.07 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 255.08 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.62 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 253.46 רווח תפעולי -0.04
הון עצמי 0.25 רווח לפני מס 0.06
התחייבות שוטפות 1.36 רווח נקי 0.04
התחייבויות בלתי שוטפות 253.46 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 104.39 0.06 371
17/08/2017 104.33 0.06 339
16/08/2017 104.27 0.09 1094
15/08/2017 104.18 0.09 274
14/08/2017 104.09 0.03 927
13/08/2017 104.06 0.02 1175
10/08/2017 104.04 0.12 692
09/08/2017 103.92 -0.12 2965
08/08/2017 104.04 -0.06 467
07/08/2017 104.1 0.06 282
06/08/2017 104.04 0.04 254
03/08/2017 104 0.09 146
02/08/2017 103.91 0.16 338
31/07/2017 103.74 -0.1 478
30/07/2017 103.84 0.14 297
27/07/2017 103.69 0.09 214
26/07/2017 103.6 -0.03 260
25/07/2017 103.63 0.12 2042
24/07/2017 103.51 -0.12 2132
23/07/2017 103.63 0 356