נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 116.8
שער פתיחה 116.8 0
שער ממוצע 116.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 399.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 207.94
הון רשום למסחר 178027150
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
14/09/2017 20/09/2017 1.75 5.26 25
15/03/2018 20/03/2018 1.75 25
16/09/2018 20/09/2018 1.75 25
15/03/2019 20/03/2019 1.75 25
15/09/2019 20/09/2019 1.75 25
15/03/2020 20/03/2020 1.75 25
15/09/2020 21/09/2020 1.75 25
15/03/2021 21/03/2021 1.75 25
17/09/2021 20/09/2021 1.75 25
15/03/2022 20/03/2022 1.75 1.05 25
15/09/2022 20/09/2022 1.75 1.05 25
15/03/2023 20/03/2023 1.75 1.05 25
15/09/2023 20/09/2023 1.75 1.05 25
15/03/2024 20/03/2024 1.75 1.05 25
15/09/2024 20/09/2024 1.75 1.05 25
15/03/2025 20/03/2025 1.75 6.32 25
15/09/2025 21/09/2025 1.75 6.32 25
15/03/2026 20/03/2026 1.75 6.32 25
15/09/2026 22/09/2026 1.75 6.32 25
15/03/2027 21/03/2027 1.75 6.32 25
15/09/2027 20/09/2027 1.75 6.32 25
15/03/2028 20/03/2028 1.75 6.32 25
15/09/2028 20/09/2028 1.75 6.32 25
15/03/2029 20/03/2029 1.75 6.32 25
16/09/2029 20/09/2029 1.75 6.32 25
15/03/2030 20/03/2030 1.75 6.32 25
15/09/2030 20/09/2030 1.75 6.32 25
16/03/2031 20/03/2031 1.75 6.32 25
15/09/2031 21/09/2031 1.75 6.32 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
116.29 -0.44 116.99 0.16
115.91 -0.76 117 0.17
115.4 -1.2
114.1 -2.31
113.75 -2.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3940 הכנסות 136.66
נכסים שוטפים 50.93 רווח גולמי 148.53
נכסים בלתי שוטפים 3889.08 רווח תפעולי 133.51
הון עצמי 1841.27 רווח לפני מס 108.3
התחייבות שוטפות 466.85 רווח נקי 108.3
התחייבויות בלתי שוטפות 1631.88 רווח למניה 0.66
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 116.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מנורה ק.גמל 7.56 174.68
הראל ק.גמל 5.96 137.6
פסגות ק.גמל 4.74 109.4
אלטשלר שחם ק.גמ 4.05 93.58
דש איפקס ק.גמל 3.99 92.09
הפניקס-משתתפות 3.28 75.85
מגדל משתתפות 2.73 63.05
פסגות ק.נאמ 2.25 52.04
מגדל קופ"ג 2.23 51.59
אלטשלר שחם ק.נא 2.23 51.44
מיטב דש ת.סל 1.43 32.97
אקסלנס ת.סל 1.34 31.05
פסגות תעודות סל 1.22 28.16
דש איפקס ק.נאמ 1.02 23.67
הראל ת.סל 0.83 19.13
גד דרור 0.41 9.57
סייד שמואל 0.33 7.62
מגדל ק.נאמ 0.28 6.55
ריט 1 ניהול 0.26 6
אקסלנס ק.גמל 0.17 3.83
מנורה מבטחים 0.12 2.75
הראל השקעות 0.1 2.42
אקסלנס ק.נאמ 0.05 1.1
הראל ק.נאמ 0.04 0.87
פסגות משתתפות 0.04 0.86
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 116.8 0 0
17/08/2017 116.8 0.42 58
16/08/2017 116.31 0.28 78
15/08/2017 115.98 0 0
14/08/2017 115.98 0 0
13/08/2017 115.98 0 20
10/08/2017 115.98 0 0
09/08/2017 115.98 0.07 23
08/08/2017 115.9 0.17 394
07/08/2017 115.7 0.17 183
06/08/2017 115.5 0 0
03/08/2017 115.5 0.43 10
02/08/2017 115 0 0
31/07/2017 115 0.56 676
30/07/2017 114.36 0 0
27/07/2017 114.36 0 114
26/07/2017 114.36 0 0
25/07/2017 114.36 0 0
24/07/2017 114.36 0.23 967
23/07/2017 114.1 0 0