נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5329999
שער פתיחה 5329999 0
שער ממוצע 5329999 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 156.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 136.87
הון רשום למסחר 2568
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.6 25
26/12/2018 31/12/2018 1.6 25
25/06/2019 30/06/2019 1.6 25
26/12/2019 31/12/2019 1.6 25
25/06/2020 30/06/2020 1.6 25
27/12/2020 31/12/2020 1.6 25
25/06/2021 30/06/2021 1.38 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5305001 -0.47 5339999 0.19
1 -100 5340000 0.19
5341997 0.23
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1266.7 הכנסות 20.91
נכסים שוטפים 285.75 רווח גולמי 0.31
נכסים בלתי שוטפים 980.95 רווח תפעולי 0.06
הון עצמי 26.05 רווח לפני מס 0.06
התחייבות שוטפות 262.45 רווח נקי 0.04
התחייבויות בלתי שוטפות 978.2 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5329999 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 5329999 0 0
17/01/2018 5329999 0 0
16/01/2018 5329999 0 0
15/01/2018 5329999 0.09 373
14/01/2018 5325000 0 0
11/01/2018 5325000 0 0
10/01/2018 5325000 0 0
09/01/2018 5325000 0 0
08/01/2018 5325000 0 0
07/01/2018 5325000 -0.02 53
04/01/2018 5326000 0 0
03/01/2018 5326000 0 53
02/01/2018 5326000 -0.29 372
01/01/2018 5341463 0 0
31/12/2017 5341463 -0.01 53
28/12/2017 5341997 0.23 529
27/12/2017 5330000 -0.19 107
26/12/2017 5340000 0 0
25/12/2017 5340000 0.2 53
24/12/2017 5410000 -0.28 108
21/12/2017 5425000 0.28 54