נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5298040
שער פתיחה 5298040 0
שער ממוצע 5298501 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1688.66
מחזור ע.נ. 8
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 937.15
הון רשום למסחר 17687
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/06/2018 26/06/2018 2.8 25
21/06/2019 26/06/2019 2.8 25
21/06/2020 26/06/2020 2.8 25
21/06/2021 26/06/2021 2.8 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5298501 0.01 5319988 0.41
5298040 0 5319989 0.41
5286283 -0.22 5326500 0.54
5286000 -0.23 5327180 0.55
5240000 -1.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5298501 0.01 0 0
17:24 5298501 0.01 2 105.97
17:05 5298501 0.01 4 211.94
16:06 5298501 0.01 2 105.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 5298501 0.01 424
16/08/2017 5298040 0.17 424
15/08/2017 5289100 0.02 1534
14/08/2017 5287909 0.04 1057
13/08/2017 5285600 0.09 581
10/08/2017 5281002 0 2218
09/08/2017 5281002 0.02 158
08/08/2017 5280001 0 158
07/08/2017 5280000 0.15 7022
06/08/2017 5272009 0.01 158
03/08/2017 5271600 0 738
02/08/2017 5271600 0 369
31/07/2017 5271600 0 1633
30/07/2017 5271600 0.62 264
27/07/2017 5239181 -0.13 524
26/07/2017 5246001 0 210
25/07/2017 5246000 0 157
24/07/2017 5246000 -0.03 5665
23/07/2017 5247700 0 157
20/07/2017 5247700 0 11805