נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5430000
שער פתיחה 5430000 0
שער ממוצע 5424570 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1311.93
מחזור ע.נ. 1
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 959.44
הון רשום למסחר 17687
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/06/2018 26/06/2018 2.8 25
21/06/2019 26/06/2019 2.8 25
21/06/2020 26/06/2020 2.8 25
21/06/2021 26/06/2021 2.8 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5433000 0.06 5457150 0.5
5432000 0.04 5457160 0.5
5430000 0
5410000 -0.37
5300000 -2.39
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4572.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 396.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4175.53 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.54 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 363.14 רווח נקי 0.33
התחייבויות בלתי שוטפות 4175.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5424570 -0.1 0 0
13:50 5424570 -0.1 1 54.25
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 5424570 -0.1 54
16/01/2018 5430000 0 163
15/01/2018 5430000 0 0
14/01/2018 5430000 0.09 652
11/01/2018 5425000 0.07 163
10/01/2018 5421000 0 108
09/01/2018 5421000 0.02 108
08/01/2018 5420000 0.15 813
07/01/2018 5412002 0.03 541
04/01/2018 5410500 -0.18 108
03/01/2018 5420000 0.09 108
02/01/2018 5414869 0 54
01/01/2018 5414869 0 378
31/12/2017 5414869 0.09 595
28/12/2017 5410000 0.02 2538
27/12/2017 5408667 0 379
26/12/2017 5408714 0 1676
25/12/2017 5408714 0 1190
24/12/2017 5408714 -0.17 808
21/12/2017 5417990 0 216
20/12/2017 5418000 -0.02 867
19/12/2017 5419018 0.15 595