נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108
שער פתיחה 108 0
שער ממוצע 108.61 0.56
מחזור יומי ממוצע (שנה) 129.45
מחזור ע.נ. 125214
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 91.72
הון רשום למסחר 84569000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/12/2017 05/01/2018 2.4 15
01/07/2018 05/07/2018 2.4 15
31/12/2018 06/01/2019 2.4 15
30/06/2019 05/07/2019 2.4 16.66 15
31/12/2019 05/01/2020 2.4 15
30/06/2020 05/07/2020 2.4 16.66 15
31/12/2020 05/01/2021 2.4 15
30/06/2021 05/07/2021 2.4 16.66 15
01/01/2022 05/01/2022 2.4 15
30/06/2022 05/07/2022 2.4 16.66 15
31/12/2022 05/01/2023 2.4 15
30/06/2023 05/07/2023 2.4 16.66 15
31/12/2023 05/01/2024 2.4 15
30/06/2024 05/07/2024 2.4 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.3 0.28 108.94 0.87
108.15 0.14
108.12 0.11
108.11 0.1
108.1 0.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1165.68 הכנסות 42.69
נכסים שוטפים 288.76 רווח גולמי 0.34
נכסים בלתי שוטפים 876.92 רווח תפעולי -10.5
הון עצמי 401.43 רווח לפני מס 3.58
התחייבות שוטפות 208.41 רווח נקי -21.07
התחייבויות בלתי שוטפות 555.85 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.46 0.43 0 0
16:46 108.99 0.92 9901 10.79
16:33 108.98 0.91 16313 17.78
14:04 108.3 0.28 85000 92.06
14:04 108.3 0.28 14000 15.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 60.85 215.17
הראל ק.גמל 6.52 23.06
כלל ביטוח-ק.גמל 5.98 21.16
ילין ק.נאמ 4.19 14.82
כלל ביטוח-משתתפ 4.01 14.17
ילין ק.גמל 1.81 6.39
הראל ת.סל 0.37 1.31
זלקינד גרשון 0.31 1.09
הראל ק.נאמ 0.28 1
ישראלי אברהם 0.18 0.63
רושינק גיל 0.04 0.13
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 108.46 0.43 136
18/09/2017 108 0.46 81
17/09/2017 107.51 0.21 39
14/09/2017 107.29 -0.08 127
13/09/2017 107.38 -0.02 1133
12/09/2017 107.4 0.04 37
11/09/2017 107.36 0 0
10/09/2017 107.36 -0.14 29
07/09/2017 107.51 -0.18 340
06/09/2017 107.7 -0.23 178
05/09/2017 107.95 -0.15 640
04/09/2017 108.11 0 0
03/09/2017 108.11 0.04 28
31/08/2017 108.07 0 11
30/08/2017 108.07 -0.21 45
29/08/2017 108.3 0.33 54
28/08/2017 107.94 0 0
27/08/2017 107.94 0 0
24/08/2017 107.94 0 0
23/08/2017 107.94 -0.06 64
22/08/2017 108 0.19 12