נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.94
שער פתיחה 107.94 0
שע ממוצע 107.94 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 154.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 91.28
הון רשום למסחר 84569000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/12/2017 05/01/2018 2.4 15
01/07/2018 05/07/2018 2.4 15
31/12/2018 06/01/2019 2.4 15
30/06/2019 05/07/2019 2.4 16.66 15
31/12/2019 05/01/2020 2.4 15
30/06/2020 05/07/2020 2.4 16.66 15
31/12/2020 05/01/2021 2.4 15
30/06/2021 05/07/2021 2.4 16.66 15
01/01/2022 05/01/2022 2.4 15
30/06/2022 05/07/2022 2.4 16.66 15
31/12/2022 05/01/2023 2.4 15
30/06/2023 05/07/2023 2.4 16.66 15
31/12/2023 05/01/2024 2.4 15
30/06/2024 05/07/2024 2.4 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.75 -0.18 107.94 0
107.63 -0.29
107.62 -0.3
107.58 -0.33
107.47 -0.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1165.68 הכנסות 42.69
נכסים שוטפים 288.76 רווח גולמי 0.34
נכסים בלתי שוטפים 876.92 רווח תפעולי -10.5
הון עצמי 401.43 רווח לפני מס 3.58
התחייבות שוטפות 208.41 רווח נקי -21.07
התחייבויות בלתי שוטפות 555.85 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.94 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 60.85 205.76
הראל ק.גמל 6.52 22.05
כלל ביטוח-ק.גמל 5.98 20.23
ילין ק.נאמ 4.19 14.17
כלל ביטוח-משתתפ 4.01 13.55
ילין ק.גמל 1.81 6.11
הראל ת.סל 0.37 1.26
זלקינד גרשון 0.31 1.04
הראל ק.נאמ 0.28 0.96
ישראלי אברהם 0.09 0.3
רושינק גיל 0.04 0.12
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 107.94 0 0
16/08/2017 107.94 0.13 81
15/08/2017 107.8 0 0
14/08/2017 107.8 0.16 54
13/08/2017 107.63 -0.08 25
10/08/2017 107.72 0.23 35
09/08/2017 107.47 0.08 25
08/08/2017 107.38 0.02 15
07/08/2017 107.36 0.08 116
06/08/2017 107.27 0.1 64
03/08/2017 107.16 0.15 37
02/08/2017 107 -0.1 140
31/07/2017 107.11 0.01 97
30/07/2017 107.1 -0.23 218
27/07/2017 107.35 -0.11 152
26/07/2017 107.47 0.33 1
25/07/2017 107.12 0.02 67
24/07/2017 107.1 0.03 19
23/07/2017 107.07 0.08 37
20/07/2017 106.98 0 0