נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.64
שער פתיחה 109.64 0
שער ממוצע 109.63 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 409.18
מחזור ע.נ. 196935
מספר עסקאות 15
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 222.06
הון רשום למסחר 202569000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 05/07/2018 2.4 15
31/12/2018 06/01/2019 2.4 15
30/06/2019 05/07/2019 2.4 16.66 15
31/12/2019 05/01/2020 2.4 15
30/06/2020 05/07/2020 2.4 16.66 15
31/12/2020 05/01/2021 2.4 15
30/06/2021 05/07/2021 2.4 16.66 15
01/01/2022 05/01/2022 2.4 15
30/06/2022 05/07/2022 2.4 16.66 15
31/12/2022 05/01/2023 2.4 15
30/06/2023 05/07/2023 2.4 16.66 15
31/12/2023 05/01/2024 2.4 15
30/06/2024 05/07/2024 2.4 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.62 -0.02 109.74 0.09
109.6 -0.04 109.75 0.1
109.29 -0.32 109.76 0.11
109 -0.58 109.89 0.23
109.95 0.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1121.72 הכנסות 59.98
נכסים שוטפים 276.37 רווח גולמי -0.66
נכסים בלתי שוטפים 845.35 רווח תפעולי -8.36
הון עצמי 408.11 רווח לפני מס 2.51
התחייבות שוטפות 335.94 רווח נקי -20.2
התחייבויות בלתי שוטפות 377.67 רווח למניה -0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 109.62 -0.02 0 0
17:24 109.74 0.09 7226 7.93
16:57 109.62 -0.02 11000 12.06
16:57 109.62 -0.02 3000 3.29
14:42 109.62 -0.02 10000 10.96
13:53 109.62 -0.02 10000 10.96
11:59 109.6 -0.04 30000 32.88
11:50 109.6 -0.04 85709 93.94
10:48 109.6 -0.04 40000 43.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 60.85 263.43
כלל ביטוח-משתתפ 9.39 40.65
הראל ק.גמל 6.52 28.23
ילין ק.נאמ 4.19 18.14
ילין ק.גמל 1.79 7.75
כלל ביטוח-ק.גמל 0.6 2.6
הראל ת.סל 0.35 1.52
זלקינד גרשון 0.31 1.34
אפסילון ק.נאמ 0.19 0.81
ישראלי אברהם 0.18 0.77
הראל ק.נאמ 0.09 0.39
רושינק גיל 0.04 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/01/2018 109.62 -0.02 216
22/01/2018 109.64 -0.08 475
21/01/2018 109.73 0.08 764
18/01/2018 109.64 -0.06 289
17/01/2018 109.71 0.05 785
16/01/2018 109.65 -0.04 241
15/01/2018 109.69 -0.11 512
14/01/2018 109.81 0.22 508
11/01/2018 109.57 0.02 72
10/01/2018 109.55 -0.39 57
09/01/2018 109.98 0.09 391
08/01/2018 109.88 -0.02 38
07/01/2018 109.9 0.11 1118
04/01/2018 109.78 -0.01 404
03/01/2018 109.79 0.16 1269
02/01/2018 109.61 0.01 818
01/01/2018 109.6 -0.21 1672
31/12/2017 109.83 1.02 1317
28/12/2017 111.12 0.14 306
27/12/2017 110.97 -0.13 62
26/12/2017 111.11 0.1 233
25/12/2017 111 -0.12 828
24/12/2017 111.13 -0.01 213