נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.78
שער פתיחה 112.78 0
שער ממוצע 112.4 -0.33
מחזור יומי ממוצע (שנה) 123.76
מחזור ע.נ. 229181
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 95.06
הון רשום למסחר 84569000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/12/2017 05/01/2018 2.4 15
01/07/2018 05/07/2018 2.4 15
31/12/2018 06/01/2019 2.4 15
30/06/2019 05/07/2019 2.4 16.66 15
31/12/2019 05/01/2020 2.4 15
30/06/2020 05/07/2020 2.4 16.66 15
31/12/2020 05/01/2021 2.4 15
30/06/2021 05/07/2021 2.4 16.66 15
01/01/2022 05/01/2022 2.4 15
30/06/2022 05/07/2022 2.4 16.66 15
31/12/2022 05/01/2023 2.4 15
30/06/2023 05/07/2023 2.4 16.66 15
31/12/2023 05/01/2024 2.4 15
30/06/2024 05/07/2024 2.4 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.01 -0.68 112.4 -0.34
111.93 -0.75 112.63 -0.13
111.91 -0.77 112.64 -0.12
111.9 -0.78 112.75 -0.03
111.7 -0.96 112.8 0.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1165.68 הכנסות 42.69
נכסים שוטפים 288.76 רווח גולמי 0.34
נכסים בלתי שוטפים 876.92 רווח תפעולי -10.5
הון עצמי 401.43 רווח לפני מס 3.58
התחייבות שוטפות 208.41 רווח נקי -21.07
התחייבויות בלתי שוטפות 555.85 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:37 112.4 -0.34 34399 38.66
10:37 112.4 -0.34 130000 146.12
10:37 112.41 -0.33 48355 54.36
10:37 112.41 -0.33 16427 18.47
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 60.85 223.41
הראל ק.גמל 6.52 23.94
כלל ביטוח-משתתפ 5.74 21.06
כלל ביטוח-ק.גמל 4.26 15.62
ילין ק.נאמ 4.19 15.38
ילין ק.גמל 1.86 6.82
הראל ת.סל 0.31 1.15
זלקינד גרשון 0.31 1.13
הראל ק.נאמ 0.26 0.94
אפסילון ק.נאמ 0.25 0.92
ישראלי אברהם 0.18 0.65
רושינק גיל 0.04 0.13
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 112.78 -0.12 2213
20/11/2017 112.92 0.2 233
19/11/2017 112.7 -0.11 343
16/11/2017 112.82 0.07 63
15/11/2017 112.74 -0.16 130
14/11/2017 112.92 0.19 380
13/11/2017 112.71 0.1 164
12/11/2017 112.6 0.2 53
09/11/2017 112.38 -0.01 103
08/11/2017 112.39 0.11 54
07/11/2017 112.27 -0.28 34
06/11/2017 112.58 -0.37 184
05/11/2017 113 0.63 417
02/11/2017 112.29 0 0
01/11/2017 112.29 0 0
31/10/2017 112.29 -0.21 50
30/10/2017 112.53 1.11 308
29/10/2017 111.29 0.16 153
26/10/2017 111.11 0.1 271
25/10/2017 111 0.26 127
24/10/2017 110.71 -0.12 214
23/10/2017 110.84 0.04 11