נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 113.7
שער פתיחה 115.1 1.23
שער ממוצע 113.25 -0.4
מחזור יומי ממוצע (שנה) 111.04
מחזור ע.נ. 142800
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 15.25
הון רשום למסחר 13408423
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.05
תשואה לפדיון נטו -0.48
פארי ברוטו 93.82
פארי נטו 93.19
מח"מ ברוטו 3.19
מח"מ נטו 3.29
מקדם תשואה 0.31
זמן לפדיון סופי 5.53
דירוג מעלות
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי -2.1
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2017 02/07/2017 3 25
26/12/2017 01/01/2018 3 9 25
25/06/2018 01/07/2018 3 25
26/12/2018 01/01/2019 3 16 25
25/06/2019 01/07/2019 3 25
26/12/2019 01/01/2020 3 16 25
25/06/2020 01/07/2020 3 25
27/12/2020 01/01/2021 3 16 25
25/06/2021 01/07/2021 3 25
26/12/2021 02/01/2022 3 16 25
25/06/2022 01/07/2022 3 25
26/12/2022 01/01/2023 3 27 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
111.5 -1.93 113.4 -0.26
111 -2.37 113.5 -0.18
110.5 -2.81 113.6 -0.09
109.2 -3.96 113.7 0
108 -5.01 115 1.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 31.04 תשואה על ההון העצמי 1.81
מכפיל הון 1.19 תשואה על הנכסים 0.56
מכפיל רווח נקי 65.67 יחס שוטף 0.8
מכפיל מכירות 0.36 שיעור רווח נקי 0.55
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 129.7 הכנסות 36.14
נכסים שוטפים 49.13 רווח גולמי 9.33
נכסים בלתי שוטפים 80.57 רווח תפעולי 1.46
הון עצמי 40.26 רווח לפני מס 1.22
התחייבות שוטפות 61.41 רווח נקי 1.02
התחייבויות בלתי שוטפות 28.02 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:37 113.7 0 74 0.08
11:37 113.6 -0.09 5426 6.16
11:05 112.4 -1.14 49271 55.38
11:04 112.4 -1.14 10000 11.24
11:04 112.5 -1.06 12150 13.67
11:04 112.6 -0.97 24220 27.27
11:04 112.7 -0.88 9960 11.22
11:04 113 -0.62 3000 3.39
11:04 113 -0.62 5000 5.65
10:43 114 0.26 1700 1.94
10:42 114 0.26 15999 18.24
10:15 115.1 1.23 6000 6.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 63.98 29.62
אלוביץ שאול-נציג 8 3.71
אלוביץ אור-נציג 0.6 0.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2017 113.7 0.53 206
20/06/2017 113.1 0.35 191
19/06/2017 112.7 0.63 1426
18/06/2017 112 -1.75 420
15/06/2017 114 1.69 9
14/06/2017 112.1 -1.75 31
13/06/2017 114.1 -3.31 45
12/06/2017 118 -0.59 21
11/06/2017 118.7 1.19 2
08/06/2017 117.3 -2.17 36
07/06/2017 119.9 -0.08 5
06/06/2017 120 0.17 25
05/06/2017 119.8 0 361
04/06/2017 119.8 0.84 199
01/06/2017 118.8 -0.5 32
29/05/2017 119.4 -1.89 50
28/05/2017 121.7 0.08 3
25/05/2017 121.6 1.16 4
24/05/2017 120.2 5.25 65
23/05/2017 114.2 1.06 5937