נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.1
שער פתיחה 109.1 0
שער ממוצע 108.8 -0.27
מחזור יומי ממוצע (שנה) 73.58
מחזור ע.נ. 10000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 18.98
הון רשום למסחר 17426705
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.73
תשואה לפדיון נטו 0.24
פארי ברוטו 95.04
פארי נטו 94.59
מח"מ ברוטו 3.31
מח"מ נטו 3.41
מקדם תשואה 0.3
זמן לפדיון סופי 5.68
דירוג מעלות
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי -0.72
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2017 02/07/2017 3 25
26/12/2017 01/01/2018 3 9 25
25/06/2018 01/07/2018 3 25
26/12/2018 01/01/2019 3 16 25
25/06/2019 01/07/2019 3 25
26/12/2019 01/01/2020 3 16 25
25/06/2020 01/07/2020 3 25
27/12/2020 01/01/2021 3 16 25
25/06/2021 01/07/2021 3 25
26/12/2021 02/01/2022 3 16 25
25/06/2022 01/07/2022 3 25
26/12/2022 01/01/2023 3 27 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
108.6 -0.46 109.1 0
107.8 -1.19 109.2 0.09
107.5 -1.47 110.3 1.1
107.2 -1.74 110.4 1.19
106.8 -2.11 112.4 3.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 31.19 תשואה על ההון העצמי 0.98
מכפיל הון 0.92 תשואה על הנכסים 0.31
מכפיל רווח נקי 94.12 יחס שוטף 0.76
מכפיל מכירות 0.31 שיעור רווח נקי 0.33
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 134.26 הכנסות 126.38
נכסים שוטפים 47.78 רווח גולמי 31.29
נכסים בלתי שוטפים 86.48 רווח תפעולי -1.13
הון עצמי 41.88 רווח לפני מס 0.8
התחייבות שוטפות 62.56 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 29.82 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 108.9 -0.18 0 0
15:26 108.6 -0.46 49 0.05
15:26 108.6 -0.46 4951 5.38
12:02 109.1 0 5000 5.45
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 70.75 27.37
אלוביץ שאול-נציג 8.85 3.42
אלוביץ אור-נציג 0.67 0.26
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
30/04/2017 108.9 -0.18 11
27/04/2017 109.1 0 5
26/04/2017 109.1 -2.5 77
25/04/2017 111.9 0 0
24/04/2017 111.9 0.45 2
23/04/2017 111.4 1.09 2
20/04/2017 110.2 -1.78 71
19/04/2017 112.2 -0.53 3
18/04/2017 112.8 0 0
13/04/2017 112.8 1.26 2
12/04/2017 111.4 -1.33 39
09/04/2017 112.9 0 0
06/04/2017 112.9 0.18 62
05/04/2017 112.7 0.36 4
04/04/2017 112.3 1.35 297
03/04/2017 110.8 4.53 177
02/04/2017 106 1.24 27