נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.9
שער פתיחה 106.9 0
שער ממוצע 106.89 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 88.96
מחזור ע.נ. 216408
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 11.62
הון רשום למסחר 10863583
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 01/01/2018 3 9 25
25/06/2018 01/07/2018 3 25
26/12/2018 01/01/2019 3 16 25
25/06/2019 01/07/2019 3 25
26/12/2019 01/01/2020 3 16 25
25/06/2020 01/07/2020 3 25
27/12/2020 01/01/2021 3 16 25
25/06/2021 01/07/2021 3 25
26/12/2021 02/01/2022 3 16 25
25/06/2022 01/07/2022 3 25
26/12/2022 01/01/2023 3 27 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106 -0.84 107 0.09
105.8 -1.03 108.2 1.22
104.4 -2.34 109 1.96
104.3 -2.43 109.6 2.53
104.2 -2.53 110 2.9
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 130.49 הכנסות 36.36
נכסים שוטפים 49.43 רווח גולמי 9.38
נכסים בלתי שוטפים 81.06 רווח תפעולי 1.47
הון עצמי 40.51 רווח לפני מס 1.23
התחייבות שוטפות 61.78 רווח נקי 1.02
התחייבויות בלתי שוטפות 28.2 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107 0.09 0 0
13:37 107 0.09 2500 2.68
13:37 107 0.09 2500 2.68
13:37 107 0.09 35000 37.45
13:37 106.9 0 5000 5.35
12:54 106.8 -0.09 11408 12.18
12:48 106.8 -0.09 63140 67.43
12:48 106.8 -0.09 36860 39.37
12:47 106.8 -0.09 30000 32.04
11:45 106.8 -0.09 30000 32.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 60.36 30.7
אלוביץ שאול-נציג 7.55 3.84
אלוביץ אור-נציג 0.57 0.29
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/07/2017 107 0.09 231
19/07/2017 106.9 0.28 13
18/07/2017 106.6 0 0
17/07/2017 106.6 0 0
16/07/2017 106.6 0 0
13/07/2017 106.6 0 137
12/07/2017 106.6 -2.65 5
11/07/2017 109.5 0 0
10/07/2017 109.5 0 0
09/07/2017 109.5 0 0
06/07/2017 109.5 0 0
05/07/2017 109.5 0 0
04/07/2017 109.5 0 0
03/07/2017 109.5 1.11 3
02/07/2017 108.3 0 0
29/06/2017 108.3 0 277
28/06/2017 108.3 -1.9 21
27/06/2017 110.4 -0.99 5
26/06/2017 111.5 1.36 87
25/06/2017 110 0.36 29