נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.36
שער פתיחה 112.28 -0.07
שער ממוצע 112.16 -0.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 236.72
מחזור ע.נ. 322993
מספר עסקאות 24
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 162.54
הון רשום למסחר 145034000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2018 15/01/2018 2.6 2.56 15
10/07/2018 15/07/2018 2.6 2.56 15
10/01/2019 15/01/2019 2.6 2.56 15
10/07/2019 15/07/2019 2.6 2.56 15
10/01/2020 15/01/2020 2.6 2.56 15
10/07/2020 15/07/2020 2.6 2.56 15
10/01/2021 15/01/2021 2.6 2.56 15
11/07/2021 15/07/2021 2.6 2.56 15
10/01/2022 16/01/2022 2.6 2.56 15
10/07/2022 15/07/2022 2.6 2.56 15
10/01/2023 15/01/2023 2.6 74.36 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112 -0.32 112.14 -0.2
111.09 -1.13 112.29 -0.06
111 -1.21 112.3 -0.05
112.35 -0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1632.89 הכנסות 323.69
נכסים שוטפים 486.88 רווח גולמי 25.06
נכסים בלתי שוטפים 1146.02 רווח תפעולי 28.46
הון עצמי 802.76 רווח לפני מס 16.1
התחייבות שוטפות 350.46 רווח נקי 6.58
התחייבויות בלתי שוטפות 479.67 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 112.07 -0.26 0 0
17:24 112.14 -0.2 1477 1.66
16:44 112 -0.32 10430 11.68
16:44 112 -0.32 20000 22.4
16:44 112 -0.32 20000 22.4
16:44 112 -0.32 34958 39.15
16:44 112.01 -0.31 14612 16.37
16:29 112.3 -0.05 26109 29.32
16:00 112.3 -0.05 2353 2.64
16:00 112.3 -0.05 17400 19.54
16:00 112.3 -0.05 70600 79.28
15:47 112.3 -0.05 10000 11.23
15:12 112.35 -0.01 20000 22.47
15:11 112.35 -0.01 7201 8.09
15:11 112.34 -0.02 17799 20
15:06 112.28 -0.07 8857 9.94
15:06 112.28 -0.07 16143 18.13
09:56 112.02 -0.3 6119 6.85
09:56 112.03 -0.29 16143 18.09
09:30 111.92 -0.39 2133 2.39
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 337.34
דינמיק פאנד ז 4.27 22.05
מישורים 3.46 17.84
בלוטרייך גיל 2.61 13.49
דינמיק קלאס ז 1.33 6.89
לאיין בלייק ד. ז 1.19 6.17
שניידר אלכס ז 1.02 5.24
הכשרת הישוב 0.86 4.45
דינמיק ביזנס ז 0.58 3
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.2
דינמיק אופרט ז 0.05 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 112.07 -0.26 362
22/11/2017 112.36 -0.39 32
21/11/2017 112.8 0 295
20/11/2017 112.8 0.8 13
19/11/2017 111.9 0 0
16/11/2017 111.9 0.09 5
15/11/2017 111.8 0 0
14/11/2017 111.8 0 0
13/11/2017 111.8 0.39 12
12/11/2017 111.37 0.23 11
09/11/2017 111.11 0 0
08/11/2017 111.11 0.32 192
07/11/2017 110.76 0.3 95
06/11/2017 110.43 0.5 171
05/11/2017 109.88 -0.07 83
02/11/2017 109.96 0.47 16
01/11/2017 109.45 0.4 1104
31/10/2017 109.01 -0.51 38
30/10/2017 109.57 0.01 95
29/10/2017 109.56 0 1355
26/10/2017 109.56 -0.01 30
25/10/2017 109.57 -0.13 26