נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.8
שער פתיחה 100.8 0
שער ממוצע 100.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1225.08
מחזור ע.נ. 20000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 413.82
הון רשום למסחר 410533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/01/2018 10/01/2018 0.86 15
05/07/2018 10/07/2018 0.86 15
06/01/2019 10/01/2019 0.86 15
30/06/2019 10/07/2019 0.86 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.8 0 100.9 0.1
100.7 -0.1 101 0.2
100.6 -0.2 101.2 0.4
99.8 -0.99 101.7 0.89
99.4 -1.39 102.1 1.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 132139 הכנסות 1542
נכסים שוטפים 109192 רווח גולמי 525
נכסים בלתי שוטפים 22947 רווח תפעולי 338
הון עצמי 10631 רווח לפני מס 218
התחייבות שוטפות 103021 רווח נקי 220
התחייבויות בלתי שוטפות 18487 רווח למניה 19.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.8 0 20000 20.16
13:04 100.8 0 20000 20.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 4779.65
אקסלנס ת.סל 0.53 41.85
דניאל חכמון אורלי 0.16 12.85
הפניקס ק.גמל 0.12 9.72
אקסלנס ק.נאמ 0.05 4.13
לסט גבריאל 0.04 3.49
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.04
ברטפלד אסף 0.02 1.83
נאור רמי 0 0.1
אלרועי שיר 0 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 100.8 0 20
16/08/2017 100.8 0.1 40
15/08/2017 100.7 0 191
14/08/2017 100.7 0.1 513
13/08/2017 100.6 0 103
10/08/2017 100.6 0 422
09/08/2017 100.6 -0.1 94
08/08/2017 100.7 0.1 432
07/08/2017 100.6 0 500
06/08/2017 100.6 0 126
03/08/2017 100.6 0 105
02/08/2017 100.6 0 215
31/07/2017 100.6 0.1 53
30/07/2017 100.5 0 121
27/07/2017 100.5 0 268
26/07/2017 100.5 0 638
25/07/2017 100.5 0 777
24/07/2017 100.5 0 203
23/07/2017 100.5 0.1 1387
20/07/2017 100.4 0 495
19/07/2017 100.4 0.1 1674