נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101
שער פתיחה 101 0
שער ממוצע 100.92 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1061.59
מחזור ע.נ. 999307
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 414.23
הון רשום למסחר 410533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/01/2018 10/01/2018 0.86 15
05/07/2018 10/07/2018 0.86 15
06/01/2019 10/01/2019 0.86 15
30/06/2019 10/07/2019 0.86 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.9 -0.1 101 0
100.8 -0.2 101.1 0.1
100.7 -0.3 101.2 0.2
100.5 -0.5 101.3 0.3
100.2 -0.79 101.6 0.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 138114 הכנסות 3160
נכסים שוטפים 110149 רווח גולמי 997
נכסים בלתי שוטפים 27965 רווח תפעולי 616
הון עצמי 10041 רווח לפני מס 448
התחייבות שוטפות 105932 רווח נקי 400
התחייבויות בלתי שוטפות 22141 רווח למניה 35.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.9 -0.1 0 0
16:35 100.9 -0.1 309999 312.79
16:07 100.9 -0.1 250000 252.25
16:07 100.9 -0.1 370001 373.33
10:15 101 0 69307 70
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 5021.86
אקסלנס ת.סל 0.53 43.97
דניאל חכמון אורלי 0.16 13.5
הפניקס ק.גמל 0.12 10.22
אקסלנס ק.נאמ 0.05 4.34
לסט גבריאל 0.04 3.67
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.2
ברטפלד אסף 0.02 1.93
נאור רמי 0 0.11
אלרועי שיר 0 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 100.9 -0.1 1008
18/09/2017 101 0 177
17/09/2017 101 0.1 10
14/09/2017 100.9 0 336
13/09/2017 100.9 -0.1 161
12/09/2017 101 0 0
11/09/2017 101 0.1 2
10/09/2017 100.9 -0.1 87
07/09/2017 101 0.1 667
06/09/2017 100.9 0.1 108
05/09/2017 100.8 0 617
04/09/2017 100.8 0.1 80
03/09/2017 100.7 0 5426
31/08/2017 100.7 -0.1 2036
30/08/2017 100.8 0.1 250
29/08/2017 100.7 -0.2 4154
28/08/2017 100.9 0.1 980
27/08/2017 100.8 0 324
24/08/2017 100.8 0 154
23/08/2017 100.8 0 283
22/08/2017 100.8 -0.1 300