נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.6
שער פתיחה 100.6 0
שער ממוצע 100.69 0.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 754.95
מחזור ע.נ. 423444
מספר עסקאות 15
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 413.82
הון רשום למסחר 410533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/07/2018 10/07/2018 0.86 15
06/01/2019 10/01/2019 0.86 15
30/06/2019 10/07/2019 0.86 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.6 0 100.7 0.1
100.4 -0.2 100.8 0.2
99.6 -0.99 100.9 0.3
99.2 -1.39 101 0.4
98.6 -1.99 101.5 0.89
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 141760 הכנסות 4937
נכסים שוטפים 114632 רווח גולמי 1486
נכסים בלתי שוטפים 27128 רווח תפעולי 2234
הון עצמי 11467 רווח לפני מס 1758
התחייבות שוטפות 110348 רווח נקי 1424
התחייבויות בלתי שוטפות 19945 רווח למניה 126.8
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.8 0.2 0 0
15:06 100.8 0.2 4741 4.78
15:06 100.8 0.2 45259 45.62
15:05 100.8 0.2 25000 25.2
13:56 100.8 0.2 2000 2.02
13:50 100.6 0 281 0.28
13:50 100.6 0 10000 10.06
13:50 100.6 0 29920 30.1
11:49 100.6 0 20080 20.2
11:25 100.8 0.2 19841 20
11:23 100.7 0.1 46462 46.79
10:56 100.7 0.1 19860 20
10:17 100.6 0 50000 50.3
10:17 100.6 0 10000 10.06
10:17 100.6 0 90000 90.54
10:17 100.6 0 50000 50.3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 4653.47
אקסלנס ת.סל 0.47 36.15
דניאל חכמון אורלי 0.16 12.51
הפניקס ק.גמל 0.12 9.53
לסט גבריאל 0.05 3.64
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.05
אקסלנס ק.נאמ 0.03 2.31
ברטפלד אסף 0.02 1.79
נאור רמי 0 0.1
אלרועי שיר 0 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/01/2018 100.8 0.2 426
15/01/2018 100.6 0 712
14/01/2018 100.6 0.2 463
11/01/2018 100.4 0.1 944
10/01/2018 100.3 0 693
09/01/2018 100.3 0 368
08/01/2018 100.3 0 709
07/01/2018 100.3 0 38
04/01/2018 100.3 0 450
03/01/2018 101.2 -0.1 279
02/01/2018 101.3 0.2 518
01/01/2018 101.1 0 225
31/12/2017 101.1 0.2 150
28/12/2017 100.9 0 313
27/12/2017 100.9 0 286
26/12/2017 100.9 0 579
25/12/2017 100.9 0 518
24/12/2017 100.9 0 313
21/12/2017 100.9 0 580
20/12/2017 100.9 0.1 654
19/12/2017 100.8 0 4782
18/12/2017 100.8 -0.1 10552
17/12/2017 100.9 0 0