נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.74
שער פתיחה 100.74 0
שער ממוצע 100.82 0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 608.77
מחזור ע.נ. 599298
מספר עסקאות 71
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 364.17
הון רשום למסחר 361384750
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/04/2018 12/04/2018 0.67 5.26 25
07/10/2018 12/10/2018 0.67 25
07/04/2019 12/04/2019 0.67 5.26 25
07/10/2019 13/10/2019 0.67 25
07/04/2020 12/04/2020 0.67 5.26 25
07/10/2020 12/10/2020 0.67 25
07/04/2021 12/04/2021 0.67 5.26 25
07/10/2021 12/10/2021 0.67 25
07/04/2022 12/04/2022 0.67 5.26 25
07/10/2022 12/10/2022 0.67 25
07/04/2023 13/04/2023 0.67 5.26 25
07/10/2023 12/10/2023 0.67 25
07/04/2024 12/04/2024 0.67 5.26 25
07/10/2024 13/10/2024 0.67 25
07/04/2025 14/04/2025 0.67 5.26 25
07/10/2025 12/10/2025 0.67 25
07/04/2026 12/04/2026 0.67 57.89 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.77 0.03 100.78 0.04
100.76 0.02 100.85 0.11
100.74 0 100.89 0.15
100.63 -0.11 100.94 0.2
100.62 -0.12 100.97 0.23
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.77 0.03 0 0
17:24 100.77 0.03 484298 488.03
15:49 100.76 0.02 44765 45.11
15:49 100.76 0.02 10235 10.31
15:49 100.77 0.03 10000 10.08
10:35 100.94 0.2 15115 15.26
10:35 100.88 0.14 10000 10.09
10:35 100.86 0.12 10000 10.09
10:35 100.86 0.12 14885 15.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.04 1453.07
נפתלי רוני 21.7 768.31
בר זאב תמר 2.77 98.02
יעקובי ישראל 0.08 2.94
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 100.77 0.03 604
15/11/2017 100.74 -0.23 41
14/11/2017 100.97 0.05 154
13/11/2017 100.92 -0.29 409
12/11/2017 101.21 -0.01 88
09/11/2017 101.22 0.31 72
08/11/2017 100.91 0.01 39
07/11/2017 100.9 0.09 88
06/11/2017 100.81 0.07 58
05/11/2017 100.74 0.2 90
02/11/2017 100.54 0.11 125
01/11/2017 100.43 0.19 64
31/10/2017 100.24 0.24 74
30/10/2017 100 0.15 33
29/10/2017 99.85 0.1 53
26/10/2017 99.75 -0.01 54
25/10/2017 99.76 0.06 127
24/10/2017 99.7 -0.56 108
23/10/2017 100.26 -0.21 60
22/10/2017 100.47 -0.13 7