נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.21
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 388.18
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 121.64
הון רשום למסחר 119008289
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.38 2.36 15
25/06/2018 01/07/2018 1.38 2.36 15
26/12/2018 31/12/2018 1.38 2.36 15
25/06/2019 30/06/2019 1.38 2.36 15
26/12/2019 31/12/2019 1.38 2.36 15
25/06/2020 30/06/2020 1.38 2.36 15
27/12/2020 31/12/2020 1.38 2.36 15
25/06/2021 30/06/2021 1.38 2.36 15
26/12/2021 31/12/2021 1.38 2.36 15
26/06/2022 30/06/2022 1.38 2.36 15
26/12/2022 01/01/2023 1.38 2.36 15
25/06/2023 30/06/2023 1.38 2.36 15
26/12/2023 31/12/2023 1.38 2.36 15
25/06/2024 30/06/2024 1.38 2.36 15
26/12/2024 31/12/2024 1.38 2.36 15
25/06/2025 30/06/2025 1.38 2.36 15
26/12/2025 31/12/2025 1.38 2.36 15
25/06/2026 30/06/2026 1.38 2.36 15
27/12/2026 31/12/2026 1.38 57.59 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4495.02 הכנסות 67.36
נכסים שוטפים 544.79 רווח גולמי 61.92
נכסים בלתי שוטפים 3950.23 רווח תפעולי 38.27
הון עצמי 2326.72 רווח לפני מס 16.69
התחייבות שוטפות 179.19 רווח נקי 4.06
התחייבויות בלתי שוטפות 1989.1 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי זוהר 45.79 724.25
מנורה ק.גמל 10.62 168
ילין ק.נאמ 4.55 71.89
ילין ק.גמל 3.41 53.92
שגיא אמיר 0.33 5.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 102.21 0.69 402
21/08/2017 101.51 0.11 20
20/08/2017 101.4 0.06 150
17/08/2017 101.34 0.64 291
16/08/2017 100.7 0.39 415
15/08/2017 100.31 -0.41 156
14/08/2017 100.72 0.04 15
13/08/2017 100.68 0.22 10
10/08/2017 100.46 -0.3 249
09/08/2017 100.76 0.04 20
08/08/2017 100.72 0.12 10
07/08/2017 100.6 0 164
06/08/2017 100.6 0 0
03/08/2017 100.6 0.01 15
02/08/2017 100.59 0.19 3
31/07/2017 100.4 0.05 193
30/07/2017 100.35 0.56 20
27/07/2017 99.79 -0.36 85
26/07/2017 100.15 0.86 116
25/07/2017 99.3 0.03 51
24/07/2017 99.27 0.01 0