נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.33
שער פתיחה 100.33 0
שער ממוצע 99.96 -0.37
מחזור יומי ממוצע (שנה) 224.97
מחזור ע.נ. 78133
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 116.1
הון רשום למסחר 116204434
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.38 2.41 15
26/12/2018 31/12/2018 1.38 2.41 15
25/06/2019 30/06/2019 1.38 2.41 15
26/12/2019 31/12/2019 1.38 2.41 15
25/06/2020 30/06/2020 1.38 2.41 15
27/12/2020 31/12/2020 1.38 2.41 15
25/06/2021 30/06/2021 1.38 2.41 15
26/12/2021 31/12/2021 1.38 2.41 15
26/06/2022 30/06/2022 1.38 2.41 15
26/12/2022 01/01/2023 1.38 2.41 15
25/06/2023 30/06/2023 1.38 2.41 15
26/12/2023 31/12/2023 1.38 2.41 15
25/06/2024 30/06/2024 1.38 2.41 15
26/12/2024 31/12/2024 1.38 2.41 15
25/06/2025 30/06/2025 1.38 2.41 15
26/12/2025 31/12/2025 1.38 2.41 15
25/06/2026 30/06/2026 1.38 2.41 15
27/12/2026 31/12/2026 1.38 58.98 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.2 -1.13 99.27 -1.06
98.4 -1.92 99.93 -0.4
100.03 -0.3
100.04 -0.29
100.34 0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5659.36 הכנסות 214.06
נכסים שוטפים 574.25 רווח גולמי 198.18
נכסים בלתי שוטפים 5085.1 רווח תפעולי 533.1
הון עצמי 2870.32 רווח לפני מס 485.32
התחייבות שוטפות 220.29 רווח נקי 188.61
התחייבויות בלתי שוטפות 2568.75 רווח למניה 3.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.91 -0.42 0 0
17:24 99.83 -0.5 11574 11.55
15:43 99.94 -0.39 25305 25.29
15:43 99.94 -0.39 10015 10.01
09:46 100 -0.33 8153 8.15
09:46 99.72 -0.61 3847 3.84
09:46 99.79 -0.54 19226 19.19
09:46 100.26 -0.07 10 0.01
09:46 100.26 -0.07 3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי זוהר 45.79 905.76
מנורה ק.גמל 10.57 208.99
ילין ק.נאמ 4.49 88.88
ילין ק.גמל 3.72 73.64
שגיא אמיר 0.33 6.53
מנורה מבטחים 0.14 2.81
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 99.91 -0.42 78
21/02/2018 100.33 -0.18 39
20/02/2018 100.51 0 3
19/02/2018 100.51 0 138
18/02/2018 100.51 0.3 46
15/02/2018 100.21 -0.21 50
14/02/2018 100.42 0 61
13/02/2018 100.42 -0.17 110
12/02/2018 100.59 -0.18 70
11/02/2018 100.77 -0.16 34
08/02/2018 100.93 -0.32 29
07/02/2018 101.25 -0.04 72
06/02/2018 101.29 -0.47 171
05/02/2018 101.77 -0.34 114
04/02/2018 102.12 -1 105
01/02/2018 103.15 -0.17 20
31/01/2018 103.33 0.04 1
30/01/2018 103.29 -0.16 20
29/01/2018 103.46 0 0
28/01/2018 103.46 0.1 1
25/01/2018 103.36 0.08 223
24/01/2018 103.28 -0.02 32