נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5352000
שער פתיחה 5352000 0
שער ממוצע 5352000 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 836.75
מחזור ע.נ. 3
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 238
הון רשום למסחר 4447
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/09/2017 11/09/2017 2.85 25
06/09/2018 12/09/2018 2.85 25
06/09/2019 11/09/2019 2.85 25
06/09/2020 11/09/2020 2.85 25
06/09/2021 12/09/2021 2.85 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5352001 0 5363999 0.22
5352000 0 5364000 0.22
5343000 -0.17 5365900 0.26
5338007 -0.26 5400000 0.9
5228831 -2.3 5467100 2.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3652.65 הכנסות 53.34
נכסים שוטפים 543.55 רווח גולמי 0.87
נכסים בלתי שוטפים 3109.1 רווח תפעולי 0.53
הון עצמי 26.29 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 522.12 רווח נקי 0.53
התחייבויות בלתי שוטפות 3104.24 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5352000 0 3 160.56
12:08 5352000 0 3 160.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 5352000 0 161
16/08/2017 5352000 0 1391
15/08/2017 5352000 0 481
14/08/2017 5352000 -0.07 963
13/08/2017 5355750 -0.19 856
10/08/2017 5365893 1.09 54
09/08/2017 5308000 0.05 425
08/08/2017 5305095 0.02 53
07/08/2017 5304022 0.04 53
06/08/2017 5301900 0 0
03/08/2017 5301900 -0.11 689
02/08/2017 5308000 0.03 159
31/07/2017 5306500 0.48 584
30/07/2017 5281003 0 0
27/07/2017 5281003 -0.08 264
26/07/2017 5285111 -0.19 317
25/07/2017 5295000 0.11 159
24/07/2017 5289000 -0.02 740
23/07/2017 5289996 0 5025