נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5275000
שער פתיחה 5275000 0
שער ממוצע 5275000 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 499.01
מחזור ע.נ. 2
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 234.58
הון רשום למסחר 4447
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/09/2018 12/09/2018 2.85 25
06/09/2019 11/09/2019 2.85 25
06/09/2020 11/09/2020 2.85 25
06/09/2021 12/09/2021 2.85 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5275001 0 5333023 1.1
5275000 0 5333024 1.1
5260000 -0.28 5467100 3.64
5259551 -0.29
5259007 -0.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3652.65 הכנסות 53.34
נכסים שוטפים 543.55 רווח גולמי 0.87
נכסים בלתי שוטפים 3109.1 רווח תפעולי 0.53
הון עצמי 26.29 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 522.12 רווח נקי 0.53
התחייבויות בלתי שוטפות 3104.24 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5275000 0 1 52.75
12:37 5275000 0 1 52.75
11:49 5275000 0 1 52.75
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 5275000 0 106
22/11/2017 5275000 0.53 580
21/11/2017 5247003 0.05 157
20/11/2017 5244504 -0.19 525
19/11/2017 5254726 -0.2 105
16/11/2017 5265250 0 0
15/11/2017 5265250 0.61 578
14/11/2017 5233565 0.21 157
13/11/2017 5222826 0.15 52
12/11/2017 5215003 0 313
09/11/2017 5215002 -0.1 156
08/11/2017 5220001 0.1 784
07/11/2017 5215001 0.06 52
06/11/2017 5212001 0 52
05/11/2017 5212001 0 0
02/11/2017 5212001 0.03 52
01/11/2017 5210664 -0.27 104
31/10/2017 5225001 0 209
30/10/2017 5225001 0 209
29/10/2017 5225000 0.08 105
26/10/2017 5221000 -0.32 156
25/10/2017 5237989 -0.04 213