נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5225000
שער פתיחה 5225000 0
שער ממוצע 5226240.5 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 657.45
מחזור ע.נ. 12
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 232.42
הון רשום למסחר 4447
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/09/2018 12/09/2018 2.85 25
06/09/2019 11/09/2019 2.85 25
06/09/2020 11/09/2020 2.85 25
06/09/2021 12/09/2021 2.85 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5226000 0.02 5229449 0.09
5222000 -0.06 5233333 0.16
5070004 -2.97 5260000 0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3652.65 הכנסות 53.34
נכסים שוטפים 543.55 רווח גולמי 0.87
נכסים בלתי שוטפים 3109.1 רווח תפעולי 0.53
הון עצמי 26.29 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 522.12 רווח נקי 0.53
התחייבויות בלתי שוטפות 3104.24 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5226444 0.03 0 0
17:04 5226000 0.02 5 261.3
17:03 5227000 0.04 4 209.08
16:18 5227000 0.04 1 52.27
15:35 5226000 0.02 1 52.26
09:40 5225000 0 1 52.25
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 5226444 0.03 627
18/09/2017 5225000 -0.05 366
17/09/2017 5227822 0.1 52
14/09/2017 5222599 0.05 157
13/09/2017 5220001 0 470
12/09/2017 5220003 0 105
11/09/2017 5220001 0 678
10/09/2017 5220001 0 0
07/09/2017 5220001 -0.04 835
06/09/2017 5222004 -0.3 682
05/09/2017 5237501 0 0
04/09/2017 5379001 0 54
03/09/2017 5379001 0.02 54
31/08/2017 5378000 0.02 54
30/08/2017 5377000 0.02 484
29/08/2017 5376000 0 0
28/08/2017 5376000 0.01 1505
27/08/2017 5375500 0.01 2580
24/08/2017 5375099 0 430
23/08/2017 5375001 0.24 484
22/08/2017 5362002 0.04 54