נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.69
שער פתיחה 104.69 0
שער ממוצע 105 0.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 267.96
מחזור ע.נ. 19000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 78.75
הון רשום למסחר 75000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/09/2017 15/09/2017 2.4 15
04/03/2018 15/03/2018 2.4 15
04/09/2018 16/09/2018 2.4 10 15
04/03/2019 15/03/2019 2.4 15
04/09/2019 15/09/2019 2.4 23.33 15
04/03/2020 15/03/2020 2.4 15
04/09/2020 15/09/2020 2.4 16.67 15
10/03/2021 15/03/2021 2.4 15
05/09/2021 17/09/2021 2.4 16.67 15
10/03/2022 15/03/2022 2.4 15
04/09/2022 15/09/2022 2.4 16.67 15
10/03/2023 15/03/2023 2.4 15
10/09/2023 15/09/2023 2.4 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105 0.3 105.25 0.53
104.81 0.11 105.31 0.59
104.8 0.11 105.39 0.67
104.75 0.06 107.1 2.3
104.69 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 586.32 הכנסות 67.33
נכסים שוטפים 416.18 רווח גולמי 10.9
נכסים בלתי שוטפים 170.15 רווח תפעולי 5.43
הון עצמי 112.44 רווח לפני מס 3.16
התחייבות שוטפות 378.46 רווח נקי 2.58
התחייבויות בלתי שוטפות 95.42 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 105 0.3 0 0
16:24 105 0.3 19000 19.95
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.26 140.33
מור חנן 0.42 0.8
יעקובי ישראל 0.13 0.24
כרמלי טל 0.1 0.2
מאור אבי 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105 0.3 20
17/08/2017 104.69 0 0
16/08/2017 104.69 0.06 14
15/08/2017 104.63 0 0
14/08/2017 104.63 0.11 46
13/08/2017 104.51 -0.47 16
10/08/2017 105 0 614
09/08/2017 105 0 789
08/08/2017 105 0 8
07/08/2017 105 -0.47 9
06/08/2017 105.5 0 41
03/08/2017 105.5 0 9
02/08/2017 105.5 -0.47 16
31/07/2017 106 0 0
30/07/2017 106 0 0
27/07/2017 106 0.32 237
26/07/2017 105.66 0 50
25/07/2017 105.66 0 14
24/07/2017 105.66 0.08 23
23/07/2017 105.58 0 0