נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.41
שער פתיחה 106.41 0
שער ממוצע 106.34 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 532.1
מחזור ע.נ. 74495
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 109.88
הון רשום למסחר 103267000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/12/2017 05/01/2018 1.23 25
01/07/2018 05/07/2018 1.23 25
31/12/2018 06/01/2019 1.23 25
30/06/2019 05/07/2019 1.23 25
31/12/2019 05/01/2020 1.23 25
30/06/2020 05/07/2020 1.23 25
31/12/2020 05/01/2021 1.23 25
30/06/2021 05/07/2021 1.23 15 25
01/01/2022 05/01/2022 1.23 25
30/06/2022 05/07/2022 1.23 15 25
31/12/2022 05/01/2023 1.23 25
30/06/2023 05/07/2023 1.23 15 25
31/12/2023 05/01/2024 1.23 25
30/06/2024 05/07/2024 1.23 15 25
31/12/2024 05/01/2025 1.23 25
30/06/2025 06/07/2025 1.23 20 25
31/12/2025 05/01/2026 1.23 25
30/06/2026 05/07/2026 1.23 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.49 0.08 106.5 0.08
106.17 -0.23 106.74 0.31
106.16 -0.23
106.15 -0.24
105.85 -0.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6372 הכנסות 1921
נכסים שוטפים 2609 רווח גולמי 591
נכסים בלתי שוטפים 3763 רווח תפעולי 169
הון עצמי 1398 רווח לפני מס 94
התחייבות שוטפות 1788 רווח נקי 70
התחייבויות בלתי שוטפות 3186 רווח למניה 0.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.4 -0.01 0 0
17:24 106.5 0.08 36345 38.71
16:20 106.49 0.08 9766 10.4
10:08 106.16 -0.23 18384 19.52
10:08 106.16 -0.23 10000 10.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 45.65 1410.86
כלל ביטוח-ק.גמל 4.64 143.51
פסגות ק.גמל 2.66 82.21
פסגות נ.תיקים 2.6 80.38
פסגות תעודות סל 1.1 34
פסגות ק.נאמ 0.7 21.54
כלל החז ביטוח 0.42 13.02
אראל עמירם 0.05 1.68
פסגות ביטוח 0.01 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 106.4 -0.01 79
16/08/2017 106.41 0.13 67
15/08/2017 106.27 0.11 116
14/08/2017 106.15 -0.17 210
13/08/2017 106.33 0.3 108
10/08/2017 106.01 0.16 1199
09/08/2017 105.84 -0.13 891
08/08/2017 105.98 0.22 162
07/08/2017 105.75 -0.09 102
06/08/2017 105.84 0.09 102
03/08/2017 105.75 -0.04 200
02/08/2017 105.79 -0.18 236
31/07/2017 105.98 0.08 80
30/07/2017 105.9 0.03 104
27/07/2017 105.87 0 278
26/07/2017 105.87 -0.08 340
25/07/2017 105.96 -0.04 312
24/07/2017 106 -0.13 158
23/07/2017 106.14 0.28 1145
20/07/2017 105.84 0.01 366
19/07/2017 105.83 -0.01 1742