נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.69
שער פתיחה 108.69 0
שער ממוצע 108.73 0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 287.41
מחזור ע.נ. 99378
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 112.29
הון רשום למסחר 103267000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 05/07/2018 1.23 25
31/12/2018 06/01/2019 1.23 25
30/06/2019 05/07/2019 1.23 25
31/12/2019 05/01/2020 1.23 25
30/06/2020 05/07/2020 1.23 25
31/12/2020 05/01/2021 1.23 25
30/06/2021 05/07/2021 1.23 15 25
01/01/2022 05/01/2022 1.23 25
30/06/2022 05/07/2022 1.23 15 25
31/12/2022 05/01/2023 1.23 25
30/06/2023 05/07/2023 1.23 15 25
31/12/2023 05/01/2024 1.23 25
30/06/2024 05/07/2024 1.23 15 25
31/12/2024 05/01/2025 1.23 25
30/06/2025 06/07/2025 1.23 20 25
31/12/2025 05/01/2026 1.23 25
30/06/2026 05/07/2026 1.23 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.7 0.01 108.76 0.06
108.6 -0.08 108.81 0.11
107.65 -0.96 108.82 0.12
107.51 -1.09 109.07 0.35
114.12 5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5983 הכנסות 2896
נכסים שוטפים 2227 רווח גולמי 896
נכסים בלתי שוטפים 3756 רווח תפעולי 252
הון עצמי 1431 רווח לפני מס 138
התחייבות שוטפות 1542 רווח נקי 102
התחייבויות בלתי שוטפות 3010 רווח למניה 1.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.74 0.05 0 0
17:24 108.76 0.06 49 0.05
16:55 108.7 0.01 16592 18.04
16:51 108.7 0.01 19319 21
14:42 108.71 0.02 12158 13.22
14:42 108.72 0.03 12509 13.6
14:21 108.81 0.11 24903 27.1
11:40 108.71 0.02 13848 15.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 45.45 1533.49
כלל ביטוח-ק.גמל 4.62 155.98
פסגות ק.גמל 2.65 89.35
פסגות נ.תיקים 2.59 87.37
פסגות תעודות סל 1.1 36.95
פסגות ק.נאמ 0.69 23.41
כלל החז ביטוח 0.42 14.16
אראל עמירם 0.05 1.82
פסגות ביטוח 0.01 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 108.74 0.05 108
16/01/2018 108.69 0.18 31
15/01/2018 108.5 0.01 22
14/01/2018 108.49 0.11 794
11/01/2018 108.37 0.03 15
10/01/2018 108.34 0.01 0
09/01/2018 108.33 0.03 214
08/01/2018 108.3 -0.04 762
07/01/2018 108.34 0 321
04/01/2018 108.34 0 187
03/01/2018 108.34 -0.03 147
02/01/2018 108.37 -0.03 410
01/01/2018 108.4 -0.13 147
31/12/2017 108.54 0.64 325
28/12/2017 109.07 0.6 303
27/12/2017 108.42 0.21 154
26/12/2017 108.19 0.11 331
25/12/2017 108.07 -0.03 546
24/12/2017 108.1 -0.18 102
21/12/2017 108.3 -0.14 195
20/12/2017 108.45 -0.24 240
19/12/2017 108.71 0.02 141
18/12/2017 108.69 0.27 391