נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.86
שער פתיחה 108.86 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 62.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 77.75
הון רשום למסחר 71418000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/03/2018 01/04/2018 3.2 15
26/09/2018 02/10/2018 3.2 15
27/03/2019 01/04/2019 3.2 15
26/09/2019 02/10/2019 3.2 15
27/03/2020 01/04/2020 3.2 15
29/09/2020 01/10/2020 3.2 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.37 -3.21 107.59 -1.17
105.35 -3.22 107.98 -0.81
105.34 -3.23 108.85 -0.01
105.32 -3.25 108.86 0
105.3 -3.27 109.3 0.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 222.28 הכנסות 0.35
נכסים שוטפים 156.43 רווח גולמי 0.2
נכסים בלתי שוטפים 65.85 רווח תפעולי -6.34
הון עצמי 10.52 רווח לפני מס -11.09
התחייבות שוטפות 151.48 רווח נקי -8.12
התחייבויות בלתי שוטפות 60.27 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 108.86 3.33 1
16/01/2018 105.35 -1.06 47
15/01/2018 106.48 1.11 26
14/01/2018 105.31 0 0
11/01/2018 105.31 0 0
10/01/2018 105.31 0 0
09/01/2018 105.31 0 0
08/01/2018 105.31 -0.37 15
07/01/2018 105.7 0.48 135
04/01/2018 105.2 0 0
03/01/2018 105.2 0.13 14
02/01/2018 105.06 0.02 21
01/01/2018 105.04 0 0
31/12/2017 105.04 0.21 36
28/12/2017 104.82 0 0
27/12/2017 104.82 0 0
26/12/2017 104.82 0 0
25/12/2017 104.82 0.02 48
24/12/2017 104.8 0 0
21/12/2017 104.8 0 0
20/12/2017 104.8 0 0
19/12/2017 104.8 0 0