נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.87
שער פתיחה 104.86 -0.01
שער ממוצע 104.86 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 135476.31
מחזור ע.נ. 203045
מספר עסקאות 16
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 11552.54
הון רשום למסחר 11017112000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 30/03/2018 1.99 15
20/03/2019 31/03/2019 2.01 15
20/03/2020 31/03/2020 2.01 15
21/03/2021 31/03/2021 2 15
21/03/2022 31/03/2022 2 15
21/03/2023 31/03/2023 2 15
21/03/2024 31/03/2024 2.01 15
21/03/2025 31/03/2025 2 15
20/03/2026 31/03/2026 2 15
21/03/2027 31/03/2027 2 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.74 -0.12 104.86 -0.01
104.73 -0.13 104.87 0
104.72 -0.14 104.93 0.06
104.66 -0.2 104.94 0.07
104.5 -0.35 105 0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:30 104.86 -0.01 203045 212.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 104.87 -0.03 160671
16/01/2018 104.9 0.07 293466
15/01/2018 104.83 0.09 298495
14/01/2018 104.74 0.29 107923
11/01/2018 104.44 0.09 155240
10/01/2018 104.35 -0.26 379605
09/01/2018 104.62 -0.3 148445
08/01/2018 104.94 0.33 148587
07/01/2018 104.59 0.18 119700
04/01/2018 104.4 -0.08 132571
03/01/2018 104.48 0.03 102435
02/01/2018 104.45 -0.29 179435
01/01/2018 104.75 -0.02 25692
31/12/2017 104.77 0.19 16727
28/12/2017 104.57 0.11 84126
27/12/2017 104.45 0.12 112054
26/12/2017 104.32 0.07 82330
25/12/2017 104.25 0.17 102464
24/12/2017 104.07 0.11 82568
21/12/2017 103.96 0.05 221994
20/12/2017 103.91 -0.23 164779
19/12/2017 104.15 -0.24 206472