נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.54
שער פתיחה
שער ממוצע 99.77 0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 82919.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6426.49
הון רשום למסחר 6443891000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 2.08
תשואה לפדיון נטו 1.77
פארי ברוטו 100.32
פארי נטו 100.27
מח"מ ברוטו 9
מח"מ נטו 9.12
מקדם תשואה 0.11
זמן לפדיון סופי 9.85
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 30/03/2018 1.99 15
20/03/2019 31/03/2019 2.01 15
20/03/2020 31/03/2020 2.01 15
21/03/2021 31/03/2021 2 15
21/03/2022 31/03/2022 2 15
21/03/2023 31/03/2023 2 15
21/03/2024 31/03/2024 2.01 15
21/03/2025 31/03/2025 2 15
20/03/2026 31/03/2026 2 15
21/03/2027 31/03/2027 2 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.8 0.26 99.5 -0.04
99.54 0 99.61 0.07
99.47 -0.07 99.73 0.19
99.2 -0.34 99.75 0.21
99.15 -0.39 99.8 0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 99.54 0.22 72138
24/05/2017 99.32 0.05 99181
23/05/2017 99.27 0.07 109857
22/05/2017 99.2 -0.09 86966
21/05/2017 99.29 0 36989
18/05/2017 99.29 -0.12 179908
17/05/2017 99.41 0.37 256251
16/05/2017 99.04 0.4 407666
15/05/2017 98.65 0.08 70182
14/05/2017 98.57 0.21 36668
11/05/2017 98.36 -0.1 160005
10/05/2017 98.46 0.24 148203
09/05/2017 98.22 0.07 155264
08/05/2017 98.15 0.14 122508
07/05/2017 98.01 -0.18 27891
04/05/2017 98.19 -0.28 142266
03/05/2017 98.47 -0.08 59798
30/04/2017 98.55 0.28 25850