נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 73.05
שער פתיחה 73.05 0
שער ממוצע 73.04 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 403.24
מחזור ע.נ. 34649
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 14000
שווי שוק 125.15
הון רשום למסחר 171765000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.03 15
26/12/2018 31/12/2018 1 15
26/12/2019 31/12/2019 1 15
27/12/2020 31/12/2020 1 15
26/12/2021 31/12/2021 1 34 15
26/12/2022 01/01/2023 1 33 15
26/12/2023 31/12/2023 1 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
72.35 -0.96 73.16 0.15
72.12 -1.27 73.58 0.73
72.1 -1.3 73.59 0.74
72.09 -1.31 73.6 0.75
71 -2.81 78 6.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1801.9 הכנסות 184.71
נכסים שוטפים 645.54 רווח גולמי 79.2
נכסים בלתי שוטפים 1154.77 רווח תפעולי 49.01
הון עצמי 490.55 רווח לפני מס 21.78
התחייבות שוטפות 433.13 רווח נקי 6.61
התחייבויות בלתי שוטפות 878.22 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 72.86 -0.26 0 0
17:24 73.58 0.73 3017 2.22
13:26 73.58 0.73 14000 10.3
12:41 72.16 -1.22 17626 12.72
12:41 73 -0.07 6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס-משתתפות 9.72 20.41
מנורה ק.גמל 8.83 18.54
איון אסט מנג' ז 6.95 14.6
מבני תעשיה 4.96 10.42
אנליסט ק.נאמ 4.58 9.63
הראל ק.גמל 3.91 8.22
כלכלית ירושלים 3.76 7.89
אנליסט ק.גמל 2.39 5.01
הפניקס 2.27 4.77
דרבן 2.16 4.53
הראל ק.נאמ 1.05 2.21
אקסלנס ת.סל 1.01 2.13
מנורה מבטחים 0.58 1.22
הראל ת.סל 0.52 1.1
אקסלנס ק.נאמ 0.25 0.53
מילבאואר זאב 0.04 0.08
הראל משתתפות 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 72.86 -0.26 25
18/09/2017 73.05 0.11 132
17/09/2017 72.97 0.58 235
14/09/2017 72.55 -0.07 2
13/09/2017 72.6 0.07 116
12/09/2017 72.55 0.07 87
11/09/2017 72.5 0.69 208
10/09/2017 72 -0.47 22
07/09/2017 72.34 0.01 77
06/09/2017 72.33 0 77
05/09/2017 72.33 -0.07 105
04/09/2017 72.38 0.53 74
03/09/2017 72 0.01 143
31/08/2017 71.99 0.7 442
30/08/2017 71.49 0.06 122
29/08/2017 71.45 0 155
28/08/2017 71.45 -0.07 283
27/08/2017 71.5 -0.2 263
24/08/2017 71.64 -0.76 50
23/08/2017 72.19 0.31 46