נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 76.57
שער פתיחה 74.28 -2.99
שער ממוצע 76.19 -0.5
מחזור יומי ממוצע (שנה) 348.75
מחזור ע.נ. 56014
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 13000
שווי שוק 131.52
הון רשום למסחר 171765000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.03 15
26/12/2018 31/12/2018 1 15
26/12/2019 31/12/2019 1 15
27/12/2020 31/12/2020 1 15
26/12/2021 31/12/2021 1 34 15
26/12/2022 01/01/2023 1 33 15
26/12/2023 31/12/2023 1 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
75.6 -1.27 76.57 0
75.01 -2.04 76.72 0.2
75 -2.05 76.9 0.43
74.28 -2.99 76.99 0.55
73 -4.66 77 0.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1801.9 הכנסות 184.71
נכסים שוטפים 645.54 רווח גולמי 79.2
נכסים בלתי שוטפים 1156.36 רווח תפעולי 49.01
הון עצמי 490.55 רווח לפני מס 21.78
התחייבות שוטפות 433.13 רווח נקי 6.61
התחייבויות בלתי שוטפות 878.22 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 76.57 0 1821 1.39
17:24 76.57 0 1821 1.39
10:41 76.57 0 50000 38.28
10:41 76.57 0 50000 38.28
10:35 76.57 0 50000 38.28
09:30 74.28 -2.99 4193 3.11
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס-משתתפות 9.98 20.4
מנורה ק.גמל 8.83 18.04
איון אסט מנג' ז 8.63 17.64
אנליסט ק.נאמ 5.87 12.01
מבני תעשיה 4.96 10.14
אנליסט ק.גמל 4.51 9.23
הראל ק.גמל 4.03 8.24
כלכלית ירושלים 3.76 7.68
הפניקס 2.27 4.64
דרבן 2.16 4.41
מנורה מבטחים 0.97 1.97
אקסלנס ת.סל 0.94 1.93
הראל ק.נאמ 0.94 1.92
הראל ת.סל 0.7 1.42
מילבאואר זאב 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 76.57 0 43
15/11/2017 76.57 1.02 235
14/11/2017 75.8 0.58 21
13/11/2017 75.36 0.37 6
12/11/2017 75.08 0.37 4
09/11/2017 74.8 0 163
08/11/2017 74.8 -0.76 8
07/11/2017 75.37 0.47 24
06/11/2017 75.02 0.55 20
05/11/2017 74.61 -0.24 63
02/11/2017 74.79 -0.32 62
01/11/2017 75.03 0.07 199
31/10/2017 74.98 0 0
30/10/2017 74.98 0.9 5
29/10/2017 74.31 0.19 70
26/10/2017 74.17 1.6 30
25/10/2017 73 0.11 14
24/10/2017 72.92 0.33 210
23/10/2017 72.68 -2.65 255
22/10/2017 74.66 -0.11 77
19/10/2017 74.74 -0.99 71
18/10/2017 75.49 1.02 23