נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.31
שער פתיחה
שער ממוצע 105.31 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5351.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 475.12
הון רשום למסחר 451166000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 2.9 5.9 15
19/05/2018 30/05/2018 2.9 5.9 15
19/11/2018 30/11/2018 2.9 5.9 15
19/05/2019 30/05/2019 2.9 5.9 15
19/11/2019 01/12/2019 2.9 5.9 15
19/05/2020 31/05/2020 2.9 5.9 15
19/11/2020 30/11/2020 2.9 5.9 15
20/05/2021 30/05/2021 2.9 5.9 15
20/11/2021 30/11/2021 2.9 5.9 15
19/05/2022 30/05/2022 2.9 5.9 15
19/11/2022 30/11/2022 2.9 5.9 15
19/05/2023 30/05/2023 2.9 5.9 15
19/11/2023 30/11/2023 2.9 5.9 15
19/05/2024 30/05/2024 2.9 5.9 15
19/11/2024 01/12/2024 2.9 5.9 15
19/05/2025 30/05/2025 2.9 5.9 15
19/11/2025 30/11/2025 2.9 5.6 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2904.54 הכנסות 119.46
נכסים שוטפים 333.86 רווח גולמי 73.38
נכסים בלתי שוטפים 2570.68 רווח תפעולי 162.32
הון עצמי 1449.87 רווח לפני מס 131.49
התחייבות שוטפות 307.29 רווח נקי 84.49
התחייבויות בלתי שוטפות 1147.39 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105.31 0.11 718
17/08/2017 105.19 0.05 11189
16/08/2017 105.14 0.87 2649
15/08/2017 104.23 0.49 1349
14/08/2017 103.72 -0.16 1844
13/08/2017 103.89 -0.08 724
10/08/2017 103.97 0.01 1738
09/08/2017 103.96 -0.33 3359
08/08/2017 104.3 -0.62 2727
07/08/2017 104.95 0.24 4023
06/08/2017 104.7 0.02 514
03/08/2017 104.68 -0.07 2050
02/08/2017 104.75 0.31 848
31/07/2017 104.43 -0.21 1801
30/07/2017 104.65 0.04 585
27/07/2017 104.61 0.01 1671
26/07/2017 104.6 -0.24 1147
25/07/2017 104.85 0 2449
24/07/2017 104.85 -0.17 2475
23/07/2017 105.03 0.14 1263