נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.27
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2670.75
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 285.93
הון רשום למסחר 274223000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.45 15
19/07/2018 31/07/2018 2.45 15
19/01/2019 31/01/2019 2.45 10 15
19/07/2019 31/07/2019 2.45 15
19/01/2020 31/01/2020 2.45 10 15
19/07/2020 31/07/2020 2.45 15
19/01/2021 31/01/2021 2.45 10 15
19/07/2021 01/08/2021 2.45 15
19/01/2022 31/01/2022 2.45 30 15
19/07/2022 31/07/2022 2.45 15
20/01/2023 31/01/2023 2.45 40 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2075.51 הכנסות 59.06
נכסים שוטפים 118.49 רווח גולמי 27.25
נכסים בלתי שוטפים 1957.02 רווח תפעולי 25.11
הון עצמי 738.92 רווח לפני מס -3.7
התחייבות שוטפות 43.11 רווח נקי -4.97
התחייבויות בלתי שוטפות 1293.48 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 104.27 0.25 4304
21/08/2017 104.01 -0.26 7800
20/08/2017 104.28 -0.08 1453
17/08/2017 104.36 0.03 3508
16/08/2017 104.33 0.19 5228
15/08/2017 104.13 0.4 799
14/08/2017 103.71 0.36 1207
13/08/2017 103.34 0.04 837
10/08/2017 103.3 -0.27 3481
09/08/2017 103.58 -0.14 9075
08/08/2017 103.73 -0.59 1270
07/08/2017 104.35 -0.04 247
06/08/2017 104.39 0.22 484
03/08/2017 104.16 0.23 1491
02/08/2017 103.92 -0.08 8902
31/07/2017 104 -0.05 3877
30/07/2017 104.05 0.17 2813
27/07/2017 103.87 -0.41 1736
26/07/2017 104.3 -0.29 1044
25/07/2017 104.6 -0.16 240
24/07/2017 104.77 -0.29 1392