נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 990
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 296.9
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 84.67
הון רשום למסחר 8552600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
14/01/2018 16/01/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2956.82 הכנסות 416.51
נכסים שוטפים 334.49 רווח גולמי 67.04
נכסים בלתי שוטפים 2622.33 רווח תפעולי 28.29
הון עצמי 347.15 רווח לפני מס 3.38
התחייבות שוטפות 1253.63 רווח נקי 2.37
התחייבויות בלתי שוטפות 1356.04 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 990 0.07 10
21/08/2017 989.28 0 0
20/08/2017 989.28 0 0
17/08/2017 989.28 0 0
16/08/2017 989.28 0 90
15/08/2017 989.28 0 0
14/08/2017 989.28 -0.01 12
13/08/2017 989.42 0 0
10/08/2017 989.42 -0.04 16
09/08/2017 989.81 0 0
08/08/2017 989.81 0 0
07/08/2017 989.81 0 76
06/08/2017 989.83 0 79
03/08/2017 989.81 0 0
02/08/2017 989.81 0.01 239
31/07/2017 989.7 -0.05 237
30/07/2017 990.19 0 798
27/07/2017 990.19 0 0
26/07/2017 990.19 0 0
25/07/2017 990.19 0 0
24/07/2017 990.19 -0.02 7981