נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.83
שער פתיחה 102.65 -0.18
שער ממוצע 102.74 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4994.85
מחזור ע.נ. 535940
מספר עסקאות 35
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 1007.86
הון רשום למסחר 981559000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 4.59
תשואה לפדיון נטו 3.04
פארי ברוטו 95.25
פארי נטו 94.69
מח"מ ברוטו 5.49
מח"מ נטו 5.75
מקדם תשואה 0.18
זמן לפדיון סופי 7.03
דירוג מעלות
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 2.06
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2017 30/06/2017 2.58 25
26/12/2017 31/12/2017 2.97 25
25/06/2018 01/07/2018 2.97 25
26/12/2018 31/12/2018 2.97 25
25/06/2019 30/06/2019 2.97 25
26/12/2019 31/12/2019 2.97 25
25/06/2020 30/06/2020 2.97 25
27/12/2020 31/12/2020 2.97 25
25/06/2021 30/06/2021 2.97 25
26/12/2021 31/12/2021 2.97 25
26/06/2022 30/06/2022 2.97 10 25
26/12/2022 01/01/2023 2.97 25
25/06/2023 30/06/2023 2.97 20 25
26/12/2023 31/12/2023 2.97 25
25/06/2024 30/06/2024 2.97 70 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
102.61 -0.21 102.68 -0.15
102.6 -0.22 102.79 -0.04
102.57 -0.25 102.8 -0.03
102.3 -0.52 102.93 0.1
102 -0.81 102.94 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 19.41 תשואה על ההון העצמי -26
מכפיל הון 1.21 תשואה על הנכסים -5.05
מכפיל רווח נקי -4.64 יחס שוטף 4.02
מכפיל מכירות 1.98 שיעור רווח נקי -42.61
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2209.74 הכנסות 63.87
נכסים שוטפים 786.61 רווח גולמי 20.17
נכסים בלתי שוטפים 1423.13 רווח תפעולי 10.87
הון עצמי 428.99 רווח לפני מס -15.95
התחייבות שוטפות 195.5 רווח נקי -16.01
התחייבויות בלתי שוטפות 1585.26 רווח למניה -0.79
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:29 102.68 -0.15 40000 41.07
15:55 102.6 -0.22 13113 13.45
15:55 102.61 -0.21 16511 16.94
15:52 102.73 -0.1 2115 2.17
15:37 102.57 -0.25 26616 27.3
15:37 102.57 -0.25 2040 2.09
15:37 102.57 -0.25 20070 20.59
14:21 102.57 -0.25 12595 12.92
14:21 102.65 -0.18 8999 9.24
14:21 102.7 -0.13 3000 3.08
14:21 102.7 -0.13 17000 17.46
14:14 102.73 -0.1 35000 35.96
13:52 102.73 -0.1 4778 4.91
13:20 102.73 -0.1 5222 5.36
13:20 102.73 -0.1 9600 9.86
13:10 102.77 -0.06 15336 15.76
13:10 102.77 -0.06 10000 10.28
12:37 102.83 0 28300 29.1
12:37 102.83 0 10000 10.28
12:37 102.83 0 10000 10.28
12:35 102.89 0.06 11744 12.08
12:15 102.83 0 75000 77.12
11:39 102.79 -0.04 7000 7.2
11:39 102.79 -0.04 10000 10.28
11:12 102.87 0.04 20324 20.91
11:12 102.87 0.04 13201 13.58
11:10 102.87 0.04 11799 12.14
10:53 102.65 -0.18 1000 1.03
10:53 102.69 -0.14 10000 10.27
10:51 102.72 -0.11 11000 11.3
10:42 102.93 0.1 9600 9.88
10:09 102.94 0.11 25777 26.53
09:48 102.93 0.1 19200 19.76
09:30 102.65 -0.18 20000 20.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום 55.86 286.16
פסגות ק.נאמ 5.97 30.58
שירותי לווין 4.15 21.24
הפניקס-משתתפות 3.86 19.79
הפניקס 0.98 5
אקסלנס ק.נאמ 0.47 2.43
פסגות תעודות סל 0.32 1.62
אקסלנס ק.גמל 0.15 0.75
אקסלנס ת.סל 0.11 0.59
פולק דוד 0.03 0.14
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2017 102.83 0.21 982
20/06/2017 102.61 0.08 2099
19/06/2017 102.53 -0.05 1715
18/06/2017 102.58 -0.06 434
15/06/2017 102.64 -0.02 1241
14/06/2017 102.66 -0.27 1933
13/06/2017 102.94 -0.22 1315
12/06/2017 103.17 -0.01 1310
11/06/2017 103.18 -0.25 1655
08/06/2017 103.44 -0.29 1453
07/06/2017 103.74 -0.14 1329
06/06/2017 103.89 -0.07 1348
05/06/2017 103.96 0.01 698
04/06/2017 103.95 0.09 639
01/06/2017 103.86 -0.09 714
29/05/2017 103.95 0.15 1714
28/05/2017 103.79 -0.11 888
25/05/2017 103.9 -0.13 1122
24/05/2017 104.04 0.06 975
23/05/2017 103.98 0.05 1188