נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.36
שער פתיחה 100.36 0
שער ממוצע 100.36 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 360.17
מחזור ע.נ. 207000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 100.36
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/03/2018 01/04/2018 1.55 15
25/09/2018 30/09/2018 1.55 15
26/03/2019 31/03/2019 1.55 15
25/09/2019 02/10/2019 1.55 15
26/03/2020 31/03/2020 1.55 50 15
25/09/2020 30/09/2020 1.55 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.36 0 100.62 0.26
100.26 -0.1 100.7 0.34
100 -0.36 109.99 9.6
110 9.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1962.07 הכנסות 514.87
נכסים שוטפים 1639.52 רווח גולמי 128.97
נכסים בלתי שוטפים 322.55 רווח תפעולי 121.63
הון עצמי 275.82 רווח לפני מס 117.17
התחייבות שוטפות 1498.15 רווח נקי 88.33
התחייבויות בלתי שוטפות 188.09 רווח למניה 5.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.36 0 95000 95.34
16:57 100.36 0 95000 95.34
16:57 100.36 0 10000 10.04
09:32 100.36 0 102000 102.37
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרשקובסקי ארנון 23.09 106.42
קרדי מאיה 20.99 96.73
פרשקובסקי יוסי 19.22 88.58
פרשקובסקי שרון 19.07 87.86
סינרג'י רייל 4.45 20.52
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
26/09/2017 100.36 0 208
25/09/2017 100.36 0.07 44
24/09/2017 100.29 0 30
19/09/2017 102.35 -0.12 197
18/09/2017 102.47 -0.17 22
17/09/2017 102.64 -0.03 55
14/09/2017 102.67 0.05 72
13/09/2017 102.62 0 73
12/09/2017 102.62 0.01 52
11/09/2017 102.61 0 0
10/09/2017 102.61 0 0
07/09/2017 102.61 0 0
06/09/2017 102.61 -0.48 320
05/09/2017 103.1 0 0
04/09/2017 103.1 -0.15 84
03/09/2017 103.26 0 0
31/08/2017 103.26 -0.18 189
30/08/2017 103.45 0 0
29/08/2017 103.45 0.15 129
28/08/2017 103.3 0.37 10