נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.22
שער פתיחה 100.22 0
שער ממוצע 100.15 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 369.99
מחזור ע.נ. 159918
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 90.12
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/02/2018 12/02/2018 2.67 25
07/08/2018 12/08/2018 2.67 25
07/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.12 -0.1 100.22 0
100.01 -0.21 100.24 0.02
99.87 -0.35 100.38 0.16
100.4 0.18
100.92 0.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2401.56 הכנסות 365.77
נכסים שוטפים 586.9 רווח גולמי 58.24
נכסים בלתי שוטפים 1814.65 רווח תפעולי 41.53
הון עצמי 837.65 רווח לפני מס 12.77
התחייבות שוטפות 449.46 רווח נקי -2.56
התחייבויות בלתי שוטפות 1114.45 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.13 -0.09 0 0
16:32 100.12 -0.1 22944 22.97
16:31 100.16 -0.06 9900 9.92
16:31 100.16 -0.06 9900 9.92
16:31 100.12 -0.1 9900 9.91
16:31 100.12 -0.1 9900 9.91
16:30 100.15 -0.07 9900 9.91
16:30 100.15 -0.07 9900 9.91
16:30 100.12 -0.1 9900 9.91
16:30 100.12 -0.1 9900 9.91
16:30 100.12 -0.1 9999 10.01
16:30 100.16 -0.06 9999 10.01
16:30 100.17 -0.05 12776 12.8
11:02 100.24 0.02 25000 25.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.35 99.95
שניידר אלכס ז 37.12 99.33
הראל ק.נאמ 6.69 17.9
שריקי רמי 0.39 1.05
הראל ק.גמל 0.09 0.23
הראל ת.סל 0.06 0.17
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 100.13 -0.09 160
17/01/2018 100.22 0.03 20
16/01/2018 100.19 -0.01 1134
15/01/2018 100.2 -0.1 240
14/01/2018 100.3 0.01 30
11/01/2018 100.29 -0.03 108
10/01/2018 100.32 -0.04 1105
09/01/2018 100.36 0 10
08/01/2018 100.36 0.05 13
07/01/2018 100.31 -0.17 269
04/01/2018 100.48 0.38 4
03/01/2018 100.1 -0.06 270
02/01/2018 100.16 -0.68 430
01/01/2018 100.85 0 0
31/12/2017 100.85 0.07 10
28/12/2017 100.78 0.47 41
27/12/2017 100.31 0 0
26/12/2017 100.31 0 341
25/12/2017 100.31 -0.29 994
24/12/2017 100.6 0 53