נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.47
שער פתיחה 103.47 0
שער ממוצע 103.35 -0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1458
מחזור ע.נ. 81059
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 72.34
הון רשום למסחר 70000000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 4.07
תשואה לפדיון נטו 2.72
פארי ברוטו 97.84
פארי נטו 97.69
מח"מ ברוטו 4.25
מח"מ נטו 4.38
מקדם תשואה 0.24
זמן לפדיון סופי 6.9
דירוג מעלות BBB+
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 1.78
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
07/08/2017 13/08/2017 2.71 25
07/02/2018 12/02/2018 2.67 25
07/08/2018 12/08/2018 2.67 25
07/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.06 -0.4 103.42 -0.05
100.9 -2.48 103.45 -0.02
100.79 -2.59 103.47 0
99.78 -3.57 103.48 0.01
99.5 -3.84 103.95 0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 32.6 תשואה על ההון העצמי 8.36
מכפיל הון 0.45 תשואה על הנכסים 2.72
מכפיל רווח נקי 5.42 יחס שוטף 2.56
מכפיל מכירות 0.52 שיעור רווח נקי 9.69
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1669.36 הכנסות 376.63
נכסים שוטפים 547.32 רווח גולמי 51.81
נכסים בלתי שוטפים 1122.04 רווח תפעולי 66.29
הון עצמי 544.26 רווח לפני מס 50.03
התחייבות שוטפות 213.9 רווח נקי 20.31
התחייבויות בלתי שוטפות 911.2 רווח למניה 0.67
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.35 -0.12 0 0
17:24 103.06 -0.4 11059 11.4
17:02 103.36 -0.11 9000 9.3
17:02 103.36 -0.11 14000 14.47
16:53 103.36 -0.11 13500 13.95
16:53 103.39 -0.08 13500 13.96
13:58 103.45 -0.02 14000 14.48
13:58 103.45 -0.02 6000 6.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.09 91.36
שניידר אלכס ז 37.08 91.32
שריקי רמי 0.52 1.29
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/03/2017 103.35 -0.12 84
22/03/2017 103.47 -0.05 15
21/03/2017 103.52 -0.12 117
20/03/2017 103.64 0.04 104
19/03/2017 103.6 0.02 247
16/03/2017 103.58 -0.02 370
15/03/2017 103.6 0.21 434
14/03/2017 103.38 0.32 444
13/03/2017 103.05 0.47 859
09/03/2017 102.57 0.71 1097
08/03/2017 101.85 0.25 1238
07/03/2017 101.6 0.27 3723
06/03/2017 101.33 0.09 825
05/03/2017 101.24 0.08 49
02/03/2017 101.16 0.17 639
01/03/2017 100.99 -0.01 385
28/02/2017 101 -0.11 750
27/02/2017 101.11 -0.09 1684
26/02/2017 101.2 -0.1 120