נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.07
שער פתיחה 104.07 0
שער ממוצע 104.09 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 970.85
מחזור ע.נ. 253765
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 72.74
הון רשום למסחר 70000000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.84
תשואה לפדיון נטו 2.47
פארי ברוטו 97.59
פארי נטו 97.33
מח"מ ברוטו 4.17
מח"מ נטו 4.3
מקדם תשואה 0.24
זמן לפדיון סופי 6.8
דירוג מעלות BBB+
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 1.23
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
07/08/2017 13/08/2017 2.71 25
07/02/2018 12/02/2018 2.67 25
07/08/2018 12/08/2018 2.67 25
07/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.58 -0.47 104.06 -0.01
103.41 -0.63 104.23 0.15
101.8 -2.18 105.45 1.33
101.78 -2.2 105.95 1.81
107 2.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 39.47 תשואה על ההון העצמי 4.42
מכפיל הון 0.3 תשואה על הנכסים 1.74
מכפיל רווח נקי 6.82 יחס שוטף 2.04
מכפיל מכירות 0.53 שיעור רווח נקי 7.78
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2139.18 הכנסות 479.66
נכסים שוטפים 489.32 רווח גולמי 65.09
נכסים בלתי שוטפים 1649.86 רווח תפעולי 142.84
הון עצמי 844.39 רווח לפני מס 90.63
התחייבות שוטפות 239.32 רווח נקי 37.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1055.47 רווח למניה 1.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.92 -0.14 0 0
17:24 103.58 -0.47 19121 19.81
16:02 104.07 0 14459 15.05
16:02 104.07 0 27000 28.1
16:02 104.07 0 19121 19.9
13:37 104.23 0.15 29871 31.13
13:37 104.23 0.15 66129 68.93
13:37 104.24 0.16 19367 20.19
13:37 104.24 0.16 28826 30.05
12:57 104.23 0.15 29871 31.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.09 94.4
שניידר אלכס ז 37.08 94.35
שריקי רמי 0.52 1.34
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/04/2017 103.92 -0.14 264
26/04/2017 104.07 0.02 78
25/04/2017 104.05 0.06 59
24/04/2017 103.99 -0.27 130
23/04/2017 104.27 -0.08 130
20/04/2017 104.35 0 0
19/04/2017 104.35 0.29 139
18/04/2017 104.05 0.15 830
13/04/2017 103.89 -0.12 36
12/04/2017 104.02 -0.15 555
09/04/2017 104.18 -0.16 99
06/04/2017 104.35 -0.07 138
05/04/2017 104.42 0.63 85
04/04/2017 103.77 0.37 469
03/04/2017 103.39 -0.05 72
02/04/2017 103.44 0 0
30/03/2017 103.44 0.18 1672
29/03/2017 103.25 0.24 516