נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.27
שער פתיחה 99.27 0
שער ממוצע 99.27 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 409.16
מחזור ע.נ. 122392
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 89.33
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/02/2018 12/02/2018 2.67 25
07/08/2018 12/08/2018 2.67 25
07/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
98.79 -0.48 98.9 -0.37
97.9 -1.38 99.26 -0.01
99.28 0.01
99.69 0.42
101 1.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.06 הכנסות 194.88
נכסים שוטפים 459.21 רווח גולמי 36.04
נכסים בלתי שוטפים 1626.84 רווח תפעולי 29.95
הון עצמי 806.65 רווח לפני מס 14.02
התחייבות שוטפות 252.76 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.64 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.26 -0.01 0 0
17:24 98.99 -0.28 1000 0.99
14:01 99.26 -0.01 23361 23.19
12:22 99.28 0.01 12000 11.91
12:14 99.26 -0.01 27154 26.95
11:45 99.28 0.01 15587 15.47
11:20 99.55 0.28 14430 14.37
11:20 99.27 0 14430 14.32
11:19 99.27 0 14430 14.32
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 93.62
שניידר אלכס ז 37.08 93.24
הראל ק.נאמ 4.88 12.28
שריקי רמי 0.39 0.98
הראל ק.גמל 0.12 0.29
הראל ת.סל 0.06 0.16
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 99.26 -0.01 122
18/09/2017 99.27 -0.19 104
17/09/2017 99.46 0.01 30
14/09/2017 99.45 0.77 30
13/09/2017 98.69 -0.23 185
12/09/2017 98.92 0.22 5
11/09/2017 98.7 -0.06 59
10/09/2017 98.76 -0.36 180
07/09/2017 99.12 -0.11 162
06/09/2017 99.23 -0.3 50
05/09/2017 99.53 -0.47 252
04/09/2017 100 0.17 57
03/09/2017 99.83 -0.52 59
31/08/2017 100.35 0.11 58
30/08/2017 100.24 -0.45 855
29/08/2017 100.69 -0.53 169
28/08/2017 101.23 -0.12 35
27/08/2017 101.35 -0.15 20
24/08/2017 101.5 0 0
23/08/2017 101.5 0.3 10
22/08/2017 101.2 -0.07 15