נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.82
שער פתיחה 101 0.18
שער ממוצע 100.82 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 397.63
מחזור ע.נ. 639927
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 90.68
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/02/2018 12/02/2018 2.67 25
07/08/2018 12/08/2018 2.67 25
07/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.71 -0.11 100.88 0.06
100.7 -0.12 101 0.18
101.14 0.32
101.2 0.38
102.95 2.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.06 הכנסות 194.88
נכסים שוטפים 459.21 רווח גולמי 36.04
נכסים בלתי שוטפים 1626.84 רווח תפעולי 29.95
הון עצמי 806.65 רווח לפני מס 14.02
התחייבות שוטפות 252.76 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.64 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.75 -0.07 0 0
17:24 100.71 -0.11 25170 25.35
16:35 100.76 -0.06 190000 191.44
15:25 100.76 -0.06 20000 20.15
13:56 100.76 -0.06 10000 10.08
13:56 100.76 -0.06 10000 10.08
13:56 100.76 -0.06 10000 10.08
13:56 100.76 -0.06 10000 10.08
13:55 100.79 -0.03 40000 40.32
13:48 100.8 -0.02 161476 162.77
11:31 100.85 0.03 14099 14.22
11:31 100.9 0.08 30000 30.27
10:25 100.9 0.08 68988 69.61
10:24 100.92 0.1 20170 20.36
10:13 100.9 0.08 15000 15.14
10:13 100.9 0.08 15012 15.15
09:30 101 0.18 12 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 91.35
שניידר אלכס ז 37.08 90.98
הראל ק.נאמ 5.98 14.67
שריקי רמי 0.39 0.96
הראל ק.גמל 0.12 0.28
הראל ת.סל 0.07 0.16
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 100.75 -0.07 645
15/11/2017 100.82 -0.18 1019
14/11/2017 101 0.15 30
13/11/2017 100.85 0.3 19
12/11/2017 100.55 0.07 126
09/11/2017 100.48 0.16 10
08/11/2017 100.32 0.57 10
07/11/2017 99.75 -0.35 2765
06/11/2017 100.1 0.03 261
05/11/2017 100.07 0.33 10
02/11/2017 99.74 -0.13 218
01/11/2017 99.87 0.21 45
31/10/2017 99.66 -0.05 182
30/10/2017 99.71 -0.08 30
29/10/2017 99.79 0.45 103
26/10/2017 99.34 0.03 63
25/10/2017 99.31 -0.08 184
24/10/2017 99.39 0 0
23/10/2017 99.39 -0.05 185
22/10/2017 99.44 -0.24 672
19/10/2017 99.68 -0.03 224