נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.9
שער פתיחה 102.9 0
שער ממוצע 102.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 331.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 85.99
הון רשום למסחר 83565000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2018 15/01/2018 1.13 15
10/07/2018 15/07/2018 1.13 15
10/01/2019 15/01/2019 1.13 16.66 15
10/07/2019 15/07/2019 1.13 15
10/01/2020 15/01/2020 1.13 16.66 15
10/07/2020 15/07/2020 1.13 15
10/01/2021 15/01/2021 1.13 16.66 15
11/07/2021 15/07/2021 1.13 15
10/01/2022 16/01/2022 1.13 16.66 15
10/07/2022 15/07/2022 1.13 15
10/01/2023 15/01/2023 1.13 16.66 15
10/07/2023 16/07/2023 1.13 15
10/01/2024 15/01/2024 1.13 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.85 -0.05 103.04 0.14
102.84 -0.06 103.2 0.29
102.64 -0.25 104 1.07
102.63 -0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 701.62 הכנסות 432.75
נכסים שוטפים 417.02 רווח גולמי 106.59
נכסים בלתי שוטפים 284.59 רווח תפעולי 40.97
הון עצמי 341.56 רווח לפני מס 36.43
התחייבות שוטפות 206.66 רווח נקי 16.67
התחייבויות בלתי שוטפות 153.39 רווח למניה 1.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ה.סקיי אחזקות 30.6 103.68
רוזנשיין אורי 12.29 41.63
בן-עוזיליו תמר 12.29 41.63
פועה אמיר 12.29 41.63
ילין ק.גמל 7.06 23.91
ילין ק.נאמ 5 16.93
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/12/2017 102.9 -0.39 24
12/12/2017 103.3 0 0
11/12/2017 103.3 0 225
10/12/2017 103.3 0 304
07/12/2017 103.3 0 0
06/12/2017 103.3 0 0
05/12/2017 103.3 0.07 68
04/12/2017 103.23 0 206
03/12/2017 103.23 -0.16 106
30/11/2017 103.4 0 0
29/11/2017 103.4 0 0
28/11/2017 103.4 0 0
27/11/2017 103.4 0 0
26/11/2017 103.4 0.02 202
23/11/2017 103.38 -0.12 30
22/11/2017 103.5 0 93
21/11/2017 103.5 0 0
20/11/2017 103.5 0 0
19/11/2017 103.5 0 0
16/11/2017 103.5 0 0
15/11/2017 103.5 0 0