נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.22
שער פתיחה 105.22 0
שער ממוצע 105.2 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4129.89
מחזור ע.נ. 155061
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 28000
שווי שוק 277.1
הון רשום למסחר 263300000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.47
תשואה לפדיון נטו 2.92
פארי ברוטו 99.98
פארי נטו 99.98
מח"מ ברוטו 18.82
מח"מ נטו 20.04
מקדם תשואה 0.05
זמן לפדיון סופי 30.03
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/03/2018 30/03/2018 3.74 15
20/03/2019 31/03/2019 3.76 15
20/03/2020 31/03/2020 3.76 15
21/03/2021 31/03/2021 3.75 15
21/03/2022 31/03/2022 3.75 15
21/03/2023 31/03/2023 3.75 15
21/03/2024 31/03/2024 3.76 15
21/03/2025 31/03/2025 3.75 15
20/03/2026 31/03/2026 3.75 15
21/03/2027 31/03/2027 3.75 15
21/03/2028 31/03/2028 3.76 15
21/03/2029 30/03/2029 3.74 15
21/03/2030 31/03/2030 3.76 15
21/03/2031 31/03/2031 3.75 15
21/03/2032 31/03/2032 3.76 15
21/03/2033 31/03/2033 3.75 15
21/03/2034 31/03/2034 3.75 15
21/03/2035 30/03/2035 3.74 15
21/03/2036 31/03/2036 3.77 15
20/03/2037 30/03/2037 3.74 15
19/03/2038 31/03/2038 3.76 15
21/03/2039 31/03/2039 3.75 15
21/03/2040 30/03/2040 3.75 15
21/03/2041 31/03/2041 3.76 15
21/03/2042 31/03/2042 3.75 15
20/03/2043 31/03/2043 3.75 15
21/03/2044 31/03/2044 3.76 15
21/03/2045 31/03/2045 3.75 15
21/03/2046 30/03/2046 3.74 15
21/03/2047 31/03/2047 3.76 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
105.03 -0.18 105.2 -0.02
105.02 -0.19 105.25 0.03
105 -0.21 105.26 0.04
104.9 -0.3 105.29 0.07
104.88 -0.32 105.5 0.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:30 105.24 0.02 2292 2.41
10:30 105.23 0.01 32765 34.48
10:30 105.2 -0.02 60000 63.12
09:46 105.2 -0.02 60000 63.12
09:34 105.15 -0.07 4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 105.22 -0.06 1053
26/03/2017 105.28 0.29 923
23/03/2017 104.98 -0.57 3491
22/03/2017 105.58 -0.12 1419
21/03/2017 105.71 0.48 23350
20/03/2017 105.21 -1.26 8605
19/03/2017 106.8 0.39 6377
16/03/2017 106.39 0.68 250
15/03/2017 105.67 0.11 20
14/03/2017 105.55 0.72 1117
13/03/2017 104.8 0.4 1636
09/03/2017 104.38 0.56 2562
08/03/2017 103.8 0 2887