נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.35
שער פתיחה 100.2 -0.15
שער ממוצע 100.49 0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 939.5
מחזור ע.נ. 176945
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 89.98
הון רשום למסחר 89597000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 3.3 5 15
21/08/2018 02/09/2018 3.3 15
18/02/2019 01/03/2019 3.3 5 15
21/08/2019 01/09/2019 3.3 15
18/02/2020 01/03/2020 3.3 5 15
21/08/2020 01/09/2020 3.3 15
18/02/2021 01/03/2021 3.3 5 15
22/08/2021 01/09/2021 3.3 15
18/02/2022 01/03/2022 3.3 10 15
21/08/2022 01/09/2022 3.3 15
19/02/2023 01/03/2023 3.3 10 15
21/08/2023 01/09/2023 3.3 15
18/02/2024 01/03/2024 3.3 10 15
21/08/2024 01/09/2024 3.3 15
18/02/2025 02/03/2025 3.3 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.95 -0.4 100.38 0.03
99.71 -0.64 100.43 0.08
99.68 -0.67 100.54 0.19
99.65 -0.7 100.58 0.23
99.52 -0.83 100.6 0.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1200.45 הכנסות 27.94
נכסים שוטפים 152.93 רווח גולמי 20.54
נכסים בלתי שוטפים 1047.52 רווח תפעולי 11.62
הון עצמי 424.87 רווח לפני מס -28.52
התחייבות שוטפות 76.39 רווח נקי -28.33
התחייבויות בלתי שוטפות 699.18 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.43 0.08 0 0
13:01 100.43 0.08 17010 17.08
13:01 100.43 0.08 79673 80.02
11:28 100.49 0.14 6895 6.93
11:28 100.49 0.14 29895 30.04
11:28 100.5 0.15 18473 18.57
10:18 100.6 0.25 3000 3.02
09:31 100.58 0.23 12999 13.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 100.43 0.08 178
18/10/2017 100.35 0.26 552
17/10/2017 100.09 0.23 187
16/10/2017 99.86 0.2 269
15/10/2017 99.66 0.4 519
10/10/2017 99.26 -0.32 404
09/10/2017 99.58 -0.24 696
08/10/2017 99.82 -0.03 190
03/10/2017 99.85 0.36 1220
02/10/2017 99.49 -0.03 365
01/10/2017 99.52 -0.1 121
28/09/2017 99.62 0.34 187
27/09/2017 99.28 -0.73 347
26/09/2017 100.01 -0.5 640
25/09/2017 100.51 0.09 300
24/09/2017 100.42 0.17 59