נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.43
שער פתיחה 99.43 0
שער ממוצע 99.4 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1408.48
מחזור ע.נ. 127141
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 195.86
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 1.95 25
25/06/2018 01/07/2018 1.95 25
26/12/2018 31/12/2018 1.95 25
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.38 -0.05 99.4 -0.03
99.25 -0.18
99 -0.43
96.5 -2.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1894.04 הכנסות 603.26
נכסים שוטפים 632.97 רווח גולמי 113.97
נכסים בלתי שוטפים 1261.08 רווח תפעולי 58.87
הון עצמי 410.31 רווח לפני מס 15.5
התחייבות שוטפות 326.68 רווח נקי 0.75
התחייבויות בלתי שוטפות 1157.06 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:18 99.38 -0.05 16282 16.18
12:10 99.38 -0.05 14756 14.66
12:10 99.4 -0.03 20399 20.28
10:53 99.4 -0.03 29926 29.75
10:53 99.41 -0.02 20330 20.21
10:25 99.4 -0.03 20097 19.98
09:34 99.43 0 5351 5.32
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.9 669.3
לאומי 15 197.26
מגדל משתתפות 4.92 64.7
כלל ביטוח-משתתפ 3.91 51.47
מגדל קופ"ג 3.61 47.52
כלל ביטוח-ק.גמל 1.11 14.64
מגדל ק.נאמ 0.63 8.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/10/2017 99.43 0.02 161
22/10/2017 99.41 -0.12 254
19/10/2017 99.53 0.02 258
18/10/2017 99.51 0.1 156
17/10/2017 99.41 0.1 104
16/10/2017 99.31 -0.13 1534
15/10/2017 99.44 -0.03 67
10/10/2017 99.47 -0.06 245
09/10/2017 99.53 -0.1 487
08/10/2017 99.63 -0.07 34
03/10/2017 99.7 -0.01 100
02/10/2017 99.71 0.07 70
01/10/2017 99.64 0.31 214
28/09/2017 99.33 -0.12 127
27/09/2017 99.45 0.05 223
26/09/2017 99.4 0 172
25/09/2017 99.4 0 78