נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 96.74
שער פתיחה 96.74 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2438.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 190.65
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/12/2017 31/12/2017 1.95 25
25/06/2018 01/07/2018 1.95 25
26/12/2018 31/12/2018 1.95 25
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
96.7 -0.04 96.8 0.06
96.51 -0.24 97.08 0.35
96.5 -0.25 97.09 0.36
95.03 -1.77 97.49 0.78
95.02 -1.78 97.5 0.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1901.15 הכנסות 309.09
נכסים שוטפים 631.3 רווח גולמי 61.33
נכסים בלתי שוטפים 1269.85 רווח תפעולי 33.96
הון עצמי 430.2 רווח לפני מס 12.29
התחייבות שוטפות 313.02 רווח נקי 4.57
התחייבויות בלתי שוטפות 1157.92 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.91 665.71
לאומי 15 196.2
מגדל משתתפות 5.19 67.87
מגדל קופ"ג 3.73 48.76
מגדל ק.נאמ 0.62 8.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 96.74 -0.57 560
26/06/2017 97.29 0 676
25/06/2017 97.29 0.43 888
22/06/2017 97.85 0.08 464
21/06/2017 97.77 0.13 521
20/06/2017 97.64 0.45 584
19/06/2017 97.2 0.04 408
18/06/2017 97.16 0.7 320
15/06/2017 96.48 -0.23 6936
14/06/2017 96.7 -0.97 1425
13/06/2017 97.65 0.12 335
12/06/2017 97.53 0.02 647
11/06/2017 97.51 -0.53 1201
08/06/2017 98.03 -0.73 906
07/06/2017 98.75 -0.11 1073
06/06/2017 98.86 -0.03 689
05/06/2017 98.89 0 332
04/06/2017 98.89 0.05 569
01/06/2017 98.84 -0.41 572
29/05/2017 99.25 0.05 258