נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.83
שער פתיחה
שער ממוצע 101.83 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4214.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 304.35
הון רשום למסחר 298878000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/09/2017 02/10/2017 2.84 15
22/03/2018 02/04/2018 2.88 15
21/09/2018 02/10/2018 2.88 15
22/03/2019 02/04/2019 2.88 16.66 15
22/09/2019 02/10/2019 2.88 15
22/03/2020 02/04/2020 2.88 16.66 15
21/09/2020 02/10/2020 2.88 15
22/03/2021 02/04/2021 2.88 16.66 15
22/09/2021 03/10/2021 2.88 15
22/03/2022 03/04/2022 2.88 16.66 15
21/09/2022 02/10/2022 2.88 15
22/03/2023 02/04/2023 2.88 16.66 15
21/09/2023 02/10/2023 2.88 15
22/03/2024 02/04/2024 2.88 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2441.62 הכנסות 75.82
נכסים שוטפים 206.16 רווח גולמי 31.01
נכסים בלתי שוטפים 2235.46 רווח תפעולי 1.93
הון עצמי 912.68 רווח לפני מס -29.13
התחייבות שוטפות 125.17 רווח נקי -18.5
התחייבויות בלתי שוטפות 1403.77 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 101.83 -0.41 410
22/08/2017 102.25 -0.22 476
21/08/2017 102.48 0.33 1691
20/08/2017 102.14 0.5 1407
17/08/2017 101.63 0.54 1586
16/08/2017 101.08 0.53 1987
15/08/2017 100.55 0.74 1499
14/08/2017 99.81 0.3 370
13/08/2017 99.51 0.32 1272
10/08/2017 99.19 0.2 2359
09/08/2017 98.99 -0.36 4595
08/08/2017 99.35 -1.64 10921
07/08/2017 101.01 0.03 547
06/08/2017 100.98 -0.05 960
03/08/2017 101.03 -0.37 1993
02/08/2017 101.41 0.19 1661
31/07/2017 101.22 0 1487
30/07/2017 101.22 0.2 904
27/07/2017 101.02 -0.54 2644
26/07/2017 101.57 -0.24 740
25/07/2017 101.81 -0.52 1394