נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.97
שער פתיחה 101.97 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 497.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 140.38
הון רשום למסחר 137665000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/11/2017 30/11/2017 0.8 1.5 25
27/05/2018 31/05/2018 0.8 25
25/11/2018 30/11/2018 0.8 1.5 25
26/05/2019 31/05/2019 0.8 25
25/11/2019 01/12/2019 0.8 1.5 25
26/05/2020 31/05/2020 0.8 25
25/11/2020 30/11/2020 0.8 1.5 25
26/05/2021 31/05/2021 0.8 25
25/11/2021 30/11/2021 0.8 30 25
26/05/2022 31/05/2022 0.8 25
25/11/2022 30/11/2022 0.8 25
28/05/2023 31/05/2023 0.8 25
26/11/2023 30/11/2023 0.8 25
26/05/2024 31/05/2024 0.8 25
25/11/2024 01/12/2024 0.8 21 25
26/05/2025 01/06/2025 0.8 25
25/11/2025 30/11/2025 0.8 21 25
26/05/2026 31/05/2026 0.8 25
25/11/2026 30/11/2026 0.8 22 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.35 -0.61 102.99 1
101.34 -0.62
100.1 -1.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4253.05 הכנסות 50.2
נכסים שוטפים 511.43 רווח גולמי 46.96
נכסים בלתי שוטפים 3741.62 רווח תפעולי 37.47
הון עצמי 1753.13 רווח לפני מס 59.46
התחייבות שוטפות 465.47 רווח נקי 53.34
התחייבויות בלתי שוטפות 2034.44 רווח למניה 4.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 53.92 940.48
מנורה ק.גמל 11.15 194.49
הפניקס-משתתפות 6.02 105.05
דש איפקס ק.גמל 2.93 51.03
דש איפקס ק.נאמ 1.18 20.59
מיטב דש ת.סל 1.02 17.87
אקסלנס ת.סל 1.02 17.81
הפניקס 0.28 4.86
שטיין זאב 0.22 3.88
אקסלנס ק.נאמ 0.06 1.12
מנורה מבטחים 0.01 0.23
אקסלנס ק.גמל 0 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 101.97 0 0
22/08/2017 101.97 0 0
21/08/2017 101.97 -0.55 118
20/08/2017 102.53 -0.69 21
17/08/2017 103.24 0 0
16/08/2017 103.24 0 0
15/08/2017 103.24 0 0
14/08/2017 103.24 0 0
13/08/2017 103.24 0 0
10/08/2017 103.24 0 0
09/08/2017 103.24 0 0
08/08/2017 103.24 -1.21 154
07/08/2017 104.5 2.8 78
06/08/2017 101.65 0.22 76
03/08/2017 101.43 0.41 76
02/08/2017 101.02 1.03 121
31/07/2017 99.99 0 80
30/07/2017 99.99 0.1 90
27/07/2017 99.89 0 90
26/07/2017 99.89 -0.11 130
25/07/2017 100 -0.4 210