נתוני מסחר
ער % שינוי
שער בסיס 102
שער פתיחה 102.55 0.54
שער ממוצע 102.05 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 351.64
מחזור ע.נ. 181908
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 49.04
הון רשום למסחר 48072000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 2.63 15
25/06/2018 01/07/2018 2.63 15
26/12/2018 31/12/2018 2.63 15
25/06/2019 30/06/2019 2.63 15
26/12/2019 31/12/2019 2.63 36 15
25/06/2020 30/06/2020 2.63 15
26/12/2020 31/12/2020 2.63 20 15
25/06/2021 30/06/2021 2.63 15
27/12/2021 31/12/2021 2.63 20 15
26/06/2022 30/06/2022 2.63 15
26/12/2022 01/01/2023 2.63 24 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102 0 102.55 0.54
101.74 -0.25 102.65 0.64
100.95 -1.03 103.5 1.47
100 -1.96 103.8 1.76
99.75 -2.21 104.72 2.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 311.78 הכנסות 79.61
נכסים שוטפים 261.66 רווח גולמי 14.44
נכסים בלתי שוטפים 50.13 רווח תפעולי 7.18
הון עצמי 53.8 רווח לפני מס 5.81
התחייבות שוטפות 135.17 רווח נקי 4.21
התחייבויות בלתי שוטפות 122.82 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.01 0.01 0 0
17:24 102.55 0.54 1011 1.04
15:56 102 0 17761 18.12
15:56 102 0 50000 51
15:56 102 0 10000 10.2
15:56 101.99 -0.01 29411 30
15:56 101.98 -0.02 12725 12.98
11:46 101.81 -0.19 14562 14.83
11:46 101.81 -0.19 11914 12.13
11:46 102 0 9800 10
11:46 102 0 10000 10.2
11:46 102.01 0.01 13724 14
09:30 102.55 0.54 1000 1.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 102.01 0.01 186
15/11/2017 102 0.04 137
14/11/2017 101.96 0.07 0
13/11/2017 101.89 -0.03 90
12/11/2017 101.92 -0.58 137
09/11/2017 102.51 -0.04 18
08/11/2017 102.55 0 0
07/11/2017 102.55 -0.15 74
06/11/2017 102.7 0.22 31
05/11/2017 102.47 0 0
02/11/2017 102.47 0.45 87
01/11/2017 102.01 -0.28 50
31/10/2017 102.3 -0.03 20
30/10/2017 102.33 0.02 20
29/10/2017 102.31 0.16 61
26/10/2017 102.15 -0.06 73
25/10/2017 102.21 -0.09 43
24/10/2017 102.3 0 0
23/10/2017 102.3 -0.01 126
22/10/2017 102.31 0.31 232