נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.08
שער פתיחה 103.2 0.12
שער ממוצע 103.2 0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 299.73
מחזור ע.נ. 2417
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 49.61
הון רשום למסחר 48072000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 2.63 15
26/12/2018 31/12/2018 2.63 15
25/06/2019 30/06/2019 2.63 15
26/12/2019 31/12/2019 2.63 36 15
25/06/2020 30/06/2020 2.63 15
26/12/2020 31/12/2020 2.63 20 15
25/06/2021 30/06/2021 2.63 15
27/12/2021 31/12/2021 2.63 20 15
26/06/2022 30/06/2022 2.63 15
26/12/2022 01/01/2023 2.63 24 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.79 -0.28 103 -0.08
102.75 -0.32 103.42 0.33
102.5 -0.56 103.43 0.34
102.3 -0.76 103.74 0.64
102.25 -0.81 103.8 0.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 337.32 הכנסות 130.1
נכסים שוטפים 284 רווח גולמי 23.15
נכסים בלתי שוטפים 53.32 רווח תפעולי 12.65
הון עצמי 58.05 רווח לפני מס 11.2
התחייבות שוטפות 153.39 רווח נקי 8.42
התחייבויות בלתי שוטפות 125.88 רווח למניה 1.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:20 103.2 0.12 68 0.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 103.08 -0.1 58
16/01/2018 103.18 0.57 42
15/01/2018 102.6 0.04 107
14/01/2018 102.56 0.08 267
11/01/2018 102.48 0.29 44
10/01/2018 102.18 0.19 219
09/01/2018 101.99 0.14 217
08/01/2018 101.85 0.06 47
07/01/2018 101.79 0.4 60
04/01/2018 101.38 0.45 78
03/01/2018 100.93 0 10
02/01/2018 100.93 -0.36 435
01/01/2018 101.29 1 139
31/12/2017 100.29 0.09 93
28/12/2017 100.2 0 223
27/12/2017 100.2 -0.07 176
26/12/2017 100.27 0 104
25/12/2017 100.27 0 15
24/12/2017 102.89 0.28 178
21/12/2017 102.6 0.69 219
20/12/2017 101.9 0.28 22
19/12/2017 101.62 0.31 17