נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.38
שער פתיחה 101.38 0
שער ממוצע 101.32 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 422.7
מחזור ע.נ. 177119
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 48.73
הון רשום למסחר 48072000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 2.63 15
25/06/2018 01/07/2018 2.63 15
26/12/2018 31/12/2018 2.63 15
25/06/2019 30/06/2019 2.63 15
26/12/2019 31/12/2019 2.63 36 15
25/06/2020 30/06/2020 2.63 15
26/12/2020 31/12/2020 2.63 20 15
25/06/2021 30/06/2021 2.63 15
27/12/2021 31/12/2021 2.63 20 15
26/06/2022 30/06/2022 2.63 15
26/12/2022 01/01/2023 2.63 24 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.1 -0.28 101.34 -0.04
101.05 -0.33 101.36 -0.02
98.1 -3.24 101.37 -0.01
97.87 -3.46 101.38 0
97.85 -3.48 101.5 0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 311.78 הכנסות 79.61
נכסים שוטפים 261.66 רווח גולמי 14.44
נכסים בלתי שוטפים 50.13 רווח תפעולי 7.18
הון עצמי 53.8 רווח לפני מס 5.81
התחייבות שוטפות 135.17 רווח נקי 4.21
התחייבויות בלתי שוטפות 122.82 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.37 -0.01 0 0
16:47 101.36 -0.02 19727 20
11:11 101.37 -0.01 13057 13.24
11:11 101.37 -0.01 19727 20
11:11 101.37 -0.01 9900 10.04
11:11 101.28 -0.1 15577 15.78
11:11 101.28 -0.1 14739 14.93
11:05 101.17 -0.21 14739 14.91
11:05 101.22 -0.16 29652 30.01
10:31 101.37 -0.01 30100 30.51
10:31 101.37 -0.01 9900 10.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
26/09/2017 101.37 -0.01 179
25/09/2017 101.38 -0.06 220
24/09/2017 101.44 -0.05 207
19/09/2017 101.49 0 28
18/09/2017 101.49 0 20
17/09/2017 101.49 -0.18 39
14/09/2017 101.67 -0.18 108
13/09/2017 101.85 -0.14 40
12/09/2017 101.99 -0.03 99
11/09/2017 102.02 -0.18 158
10/09/2017 102.2 -0.2 106
07/09/2017 102.4 -0.58 62
06/09/2017 103 0.65 4
05/09/2017 102.33 0.32 100
04/09/2017 102 0.1 12
03/09/2017 101.9 0.5 25
31/08/2017 101.39 -0.11 142
30/08/2017 101.5 0.05 619
29/08/2017 101.45 0 0
28/08/2017 101.45 -0.02 279