נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.38
שער פתיחה 105.38 0
שער ממוצע 105.18 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1003.64
מחזור ע.נ. 1893180
מספר עסקאות 101
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 243.8
הון רשום למסחר 231815000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/11/2017 30/11/2017 1.88 15
27/05/2018 31/05/2018 1.48 15
25/11/2018 30/11/2018 1.48 15
26/05/2019 31/05/2019 1.48 14.29 15
25/11/2019 01/12/2019 1.48 15
26/05/2020 31/05/2020 1.48 14.29 15
25/11/2020 30/11/2020 1.48 15
26/05/2021 31/05/2021 1.48 14.29 15
25/11/2021 30/11/2021 1.48 15
26/05/2022 31/05/2022 1.48 14.29 15
25/11/2022 30/11/2022 1.48 15
28/05/2023 31/05/2023 1.48 14.29 15
26/11/2023 30/11/2023 1.48 15
26/05/2024 31/05/2024 1.48 14.29 15
25/11/2024 01/12/2024 1.48 15
26/05/2025 01/06/2025 1.48 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.17 -0.2 105.4 0.02
105.16 -0.21 105.8 0.4
105.14 -0.23 106 0.59
105.13 -0.24 106.2 0.78
105.06 -0.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2714.37 הכנסות 3381.51
נכסים שוטפים 1198.94 רווח גולמי 417.4
נכסים בלתי שוטפים 1515.43 רווח תפעולי 62.85
הון עצמי 778.24 רווח לפני מס 41
התחייבות שוטפות 896.74 רווח נקי 35.19
התחייבויות בלתי שוטפות 1039.39 רווח למניה 2.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.17 -0.2 0 0
17:24 105.17 -0.2 1716485 1805.23
15:27 105.25 -0.12 30000 31.58
13:31 105.15 -0.22 9500 9.99
12:32 105.14 -0.23 14455 15.2
11:06 105.25 -0.12 30000 31.58
11:06 105.2 -0.17 1652 1.74
11:04 105.19 -0.18 15601 16.41
11:04 105.19 -0.18 18698 19.67
11:00 105.13 -0.24 15376 16.16
11:00 105.13 -0.24 4624 4.86
10:51 105.13 -0.24 13997 14.72
10:47 105.2 -0.17 8348 8.78
10:47 105.19 -0.18 14444 15.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 63.13 490.23
אלון 8.04 62.46
הפניקס-משתתפות 5.51 42.77
כלל ביטוח-משתתפ 3.15 24.44
כלל ביטוח-ק.גמל 2.46 19.12
אקסלנס ת.סל 0.42 3.29
הפניקס 0.28 2.14
אקסלנס ק.נאמ 0.18 1.42
הפניקס ק.גמל 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 105.17 -0.2 1991
15/11/2017 105.38 0.07 328
14/11/2017 105.31 0.02 858
13/11/2017 105.29 0.09 242
12/11/2017 105.2 -0.21 384
09/11/2017 105.42 0 336
08/11/2017 105.42 0.21 398
07/11/2017 105.2 0 356
06/11/2017 105.2 0.05 138
05/11/2017 105.15 -0.01 80
02/11/2017 105.16 0.05 164
01/11/2017 105.11 -0.07 478
31/10/2017 105.18 0.07 41
30/10/2017 105.11 0 63
29/10/2017 105.11 0.08 85
26/10/2017 105.03 -0.28 615
25/10/2017 105.33 -0.29 660
24/10/2017 105.64 -0.01 883
23/10/2017 105.65 0.14 86
22/10/2017 105.5 0 179