נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.6
שער פתיחה 100.6 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 714.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 70.42
הון רשום למסחר 70000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/09/2017 01/10/2017 1.18 15
26/03/2018 01/04/2018 1.25 15 15
25/09/2018 30/09/2018 1.25 15
26/03/2019 31/03/2019 1.25 15 15
25/09/2019 02/10/2019 1.25 15
26/03/2020 31/03/2020 1.25 70 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.6 0 100.7 0.1
100.35 -0.25 100.79 0.19
100.34 -0.26 100.8 0.2
100.1 -0.5 100.9 0.3
100.08 -0.52 100.95 0.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 187.97 הכנסות 11.13
נכסים שוטפים 178.47 רווח גולמי 6.74
נכסים בלתי שוטפים 8.01 רווח תפעולי 3.44
הון עצמי 49.22 רווח לפני מס 3.44
התחייבות שוטפות 138.7 רווח נקי 2.57
התחייבויות בלתי שוטפות 0.05 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מזרחי שחר-נציג 15.51 35.14
מזרחי דניאל 15.49 35.09
איתן מיכאל 15.49 35.09
מזרחי יהושע 12.4 28.09
איתן עודד 9.43 21.36
בן יאיר אורן 9.07 20.54
אנליסט ק.נאמ 5.6 12.69
אנליסט ק.גמל 0.03 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 100.6 0.13 949
20/08/2017 100.47 0.12 1687
17/08/2017 100.35 0.04 40
16/08/2017 100.31 0.03 20
15/08/2017 100.28 -0.15 173
14/08/2017 100.43 -0.18 46
13/08/2017 100.61 -0.09 153
10/08/2017 100.7 0.25 10
09/08/2017 100.45 0.04 23
08/08/2017 100.41 -0.35 246
07/08/2017 100.76 0 45
06/08/2017 100.76 -0.01 30
03/08/2017 100.77 -0.03 83
02/08/2017 100.8 -0.1 25
31/07/2017 100.9 -0.32 82
30/07/2017 101.22 0.22 6
27/07/2017 101 0 58
26/07/2017 101 0.11 10
25/07/2017 100.89 0.05 139
24/07/2017 100.84 0.08 71
23/07/2017 100.76 -0.08 96