נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.55
שער פתיחה 99.55 0
שער ממוצע 99.55 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 445.72
מחזור ע.נ. 145200
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 69.69
הון רשום למסחר 70000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 01/04/2018 1.25 15 15
25/09/2018 30/09/2018 1.25 15
26/03/2019 31/03/2019 1.25 15 15
25/09/2019 02/10/2019 1.25 15
26/03/2020 31/03/2020 1.25 70 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.1 -0.45 99.55 0
98.6 -0.95 99.73 0.18
98.56 -0.99 99.92 0.37
100.15 0.6
100.2 0.65
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 234.97 הכנסות 35.36
נכסים שוטפים 224.08 רווח גולמי 24.21
נכסים בלתי שוטפים 10.89 רווח תפעולי 14.04
הון עצמי 58.72 רווח לפני מס 14.04
התחייבות שוטפות 118.46 רווח נקי 10.57
התחייבויות בלתי שוטפות 57.78 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 99.55 0 100000 99.55
15:06 99.55 0 100000 99.55
15:06 99.55 0 15200 15.13
12:49 99.55 0 9800 9.76
12:49 99.56 0.01 20200 20.11
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מזרחי דניאל 15.57 25.65
איתן מיכאל 15.55 25.61
מזרחי שחר-נציג 15.53 25.58
מזרחי יהושע 12.4 20.43
איתן עודד 9.43 15.53
בן יאיר אורן 9.07 14.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
10/12/2017 99.55 0 145
07/12/2017 99.55 -0.32 981
06/12/2017 99.87 -0.08 29
05/12/2017 99.95 -0.05 120
04/12/2017 100 -0.17 220
03/12/2017 100.17 0.06 62
30/11/2017 100.11 0 49
29/11/2017 100.11 -0.04 1212
28/11/2017 100.15 0.18 19
27/11/2017 99.97 -0.14 75
26/11/2017 100.11 -0.29 106
23/11/2017 100.4 0 0
22/11/2017 100.4 0 14
21/11/2017 100.4 -0.19 90
20/11/2017 100.59 0.2 10
19/11/2017 100.39 -0.22 118
16/11/2017 100.61 0.02 37
15/11/2017 100.59 -0.01 294
14/11/2017 100.6 0 161
13/11/2017 100.6 0.04 70
12/11/2017 100.56 0.02 2