נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102
שער פתיחה 102 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 401.88
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 71.4
הון רשום למסחר 70000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 01/04/2018 1.25 15 15
25/09/2018 30/09/2018 1.25 15
26/03/2019 31/03/2019 1.25 15 15
25/09/2019 02/10/2019 1.25 15
26/03/2020 31/03/2020 1.25 70 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.37 -0.62 101.94 -0.06
101.36 -0.63 101.95 -0.05
101.35 -0.64 102 0
100.02 -1.94
99.55 -2.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 234.97 הכנסות 35.36
נכסים שוטפים 224.08 רווח גולמי 24.21
נכסים בלתי שוטפים 10.89 רווח תפעולי 14.04
הון עצמי 58.72 רווח לפני מס 14.04
התחייבות שוטפות 118.46 רווח נקי 10.57
התחייבויות בלתי שוטפות 57.78 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מזרחי דניאל 15.55 28.23
מזרחי שחר-נציג 15.54 28.2
איתן מיכאל 15.53 28.19
מזרחי יהושע 12.52 22.71
איתן עודד 9.46 17.16
בן יאיר אורן 9.06 16.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 102 0 0
15/02/2018 102 0.66 10
14/02/2018 101.33 -0.08 54
13/02/2018 101.41 0.01 177
12/02/2018 101.4 -0.59 15
11/02/2018 102 0.3 10
08/02/2018 101.69 0 8
07/02/2018 101.69 0.16 10
06/02/2018 101.53 0.05 148
05/02/2018 101.48 0 0
04/02/2018 101.48 -0.12 114
01/02/2018 101.6 0.04 207
31/01/2018 101.56 0 55
30/01/2018 101.56 0 0
29/01/2018 101.56 0.26 10
28/01/2018 101.3 -0.16 35
25/01/2018 101.46 0 105
24/01/2018 101.46 0 0
23/01/2018 101.46 0 254
22/01/2018 101.46 0 0
21/01/2018 101.46 0.01 112