נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.05
שער פתיחה 103.05 0
שער ממוצע 103.02 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 701.36
מחזור ע.נ. 103761
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 169.49
הון רשום למסחר 164637000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/10/2017 31/10/2017 1.85 5 15
25/04/2018 30/04/2018 1.85 15
26/10/2018 31/10/2018 1.85 19 15
25/04/2019 30/04/2019 1.85 15
26/10/2019 31/10/2019 1.85 19 15
25/04/2020 30/04/2020 1.85 15
26/10/2020 01/11/2020 1.85 19 15
25/04/2021 30/04/2021 1.85 15
26/10/2021 31/10/2021 1.85 19 15
25/04/2022 01/05/2022 1.85 15
26/10/2022 31/10/2022 1.85 19 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.82 -0.22 102.97 -0.08
102.7 -0.34 103.2 0.15
102.66 -0.38 103.33 0.27
102 -1.02 103.34 0.28
101.81 -1.2 103.35 0.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3066.69 הכנסות 815.26
נכסים שוטפים 453.17 רווח גולמי 133.09
נכסים בלתי שוטפים 2613.51 רווח תפעולי 54.74
הון עצמי 352 רווח לפני מס 3.58
התחייבות שוטפות 1182.65 רווח נקי 2.55
התחייבויות בלתי שוטפות 1532.03 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.95 -0.1 0 0
17:24 102.97 -0.08 3257 3.35
13:20 102.95 -0.1 33997 35
13:19 103 -0.05 16909 17.42
13:19 103 -0.05 19798 20.39
12:44 103.11 0.06 10200 10.52
12:44 103.11 0.06 9800 10.1
12:35 103.05 0 9800 10.1
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/10/2017 102.95 -0.1 107
22/10/2017 103.05 0 2
19/10/2017 103.05 -0.13 159
18/10/2017 103.18 -0.02 748
17/10/2017 103.2 -0.19 158
16/10/2017 103.4 -0.08 115
15/10/2017 103.48 0.17 216
10/10/2017 103.3 0.36 2
09/10/2017 102.93 0.08 23
08/10/2017 102.85 0.35 94
03/10/2017 102.49 0.19 533
02/10/2017 102.3 0.2 1071
01/10/2017 102.1 0 1057
28/09/2017 102.1 -0.09 237
27/09/2017 102.19 -0.23 704
26/09/2017 102.43 0.13 406
25/09/2017 102.3 -0.13 137