נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.3
שער פתיחה 101.37 0.07
שער ממוצע 101.35 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 925.72
מחזור ע.נ. 60098
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 166.86
הון רשום למסחר 164637000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/10/2017 31/10/2017 1.85 5 15
25/04/2018 30/04/2018 1.85 15
26/10/2018 31/10/2018 1.85 19 15
25/04/2019 30/04/2019 1.85 15
26/10/2019 31/10/2019 1.85 19 15
25/04/2020 30/04/2020 1.85 15
26/10/2020 01/11/2020 1.85 19 15
25/04/2021 30/04/2021 1.85 15
26/10/2021 31/10/2021 1.85 19 15
25/04/2022 01/05/2022 1.85 15
26/10/2022 31/10/2022 1.85 19 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.16 -0.14 101.29 -0.01
100.79 -0.5 101.4 0.1
100.74 -0.55 101.73 0.42
100.55 -0.74 101.74 0.43
100.54 -0.75 101.8 0.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2956.82 הכנסות 416.51
נכסים שוטפים 334.49 רווח גולמי 67.04
נכסים בלתי שוטפים 2622.33 רווח תפעולי 28.29
הון עצמי 347.15 רווח לפני מס 3.38
התחייבות שוטפות 1253.63 רווח נקי 2.37
התחייבויות בלתי שוטפות 1356.04 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.35 0.05 0 0
17:24 101.29 -0.01 4209 4.26
16:20 101.24 -0.06 16304 16.51
13:41 101.4 0.1 10000 10.14
13:41 101.4 0.1 1771 1.8
12:10 101.4 0.1 27813 28.2
09:30 101.37 0.07 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 101.3 0.1 2036
21/08/2017 101.2 0.01 556
20/08/2017 101.19 0.07 1034
17/08/2017 101.12 0.13 1523
16/08/2017 100.99 0.23 130
15/08/2017 100.76 -0.08 147
14/08/2017 100.84 0 619
13/08/2017 100.84 0 1707
10/08/2017 100.84 -0.26 497
09/08/2017 101.1 0.13 51
08/08/2017 100.97 0.02 293
07/08/2017 100.95 0.07 519
06/08/2017 100.88 -0.02 594
03/08/2017 100.9 0.16 2369
02/08/2017 100.74 0.02 1335
31/07/2017 100.72 -0.01 316
30/07/2017 100.73 -0.01 78
27/07/2017 100.74 0.32 134
26/07/2017 100.42 -0.14 946
25/07/2017 100.56 -0.18 604
24/07/2017 100.74 -0.02 145