נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.91
שער פתיחה 102.91 0
שער ממוצע 102.95 0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 420.14
מחזור ע.נ. 17779
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 160.38
הון רשום למסחר 155786700
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/04/2018 30/04/2018 1.42 25
26/10/2018 31/10/2018 1.42 20 25
25/04/2019 30/04/2019 1.42 25
26/10/2019 31/10/2019 1.42 20 25
25/04/2020 30/04/2020 1.42 25
26/10/2020 01/11/2020 1.42 20 25
25/04/2021 30/04/2021 1.42 25
26/10/2021 31/10/2021 1.42 20 25
25/04/2022 01/05/2022 1.42 25
26/10/2022 31/10/2022 1.42 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.91 0 102.95 0.04
102.6 -0.3 103.16 0.24
102.55 -0.35 103.7 0.77
102.2 -0.69 104 1.06
101.99 -0.89 104.5 1.55
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2969.01 הכנסות 1241.16
נכסים שוטפים 390.75 רווח גולמי 195.5
נכסים בלתי שוטפים 2578.26 רווח תפעולי 74.4
הון עצמי 353.43 רווח לפני מס -0.34
התחייבות שוטפות 1193.16 רווח נקי -0.11
התחייבויות בלתי שוטפות 1422.43 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.95 0.04 0 0
17:24 102.95 0.04 17779 18.3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/02/2018 102.95 0.04 18
20/02/2018 102.91 -0.4 56
19/02/2018 103.32 -0.49 12
18/02/2018 103.83 0.03 106
15/02/2018 103.8 0.1 315
14/02/2018 103.7 0.42 14
13/02/2018 103.27 0.06 13
12/02/2018 103.21 0 31
11/02/2018 103.21 -0.16 57
08/02/2018 103.38 -0.2 102
07/02/2018 103.59 0.17 151
06/02/2018 103.41 0 22
05/02/2018 103.41 -0.1 378
04/02/2018 103.51 -0.28 95
01/02/2018 103.8 0.25 173
31/01/2018 103.54 0.23 64
30/01/2018 103.3 0 96
29/01/2018 103.3 -0.02 179
28/01/2018 103.32 -0.09 65
25/01/2018 103.41 0.11 305
24/01/2018 103.3 0.16 50
23/01/2018 103.13 0.03 410