נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 997.9
שער פתיחה 997.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 153.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 99.79
הון רשום למסחר 10000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/04/2018 30/04/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3762.82 הכנסות 2017.77
נכסים שוטפים 824.04 רווח גולמי 246.27
נכסים בלתי שוטפים 2938.78 רווח תפעולי 93.64
הון עצמי 446.09 רווח לפני מס 31.98
התחייבות שוטפות 1459.61 רווח נקי 24.29
התחייבויות בלתי שוטפות 1857.12 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 997.9 0 0
17/01/2018 997.9 0 0
16/01/2018 997.9 0 0
15/01/2018 997.9 0.12 10
14/01/2018 996.69 0 0
11/01/2018 996.69 0 0
10/01/2018 996.69 0 0
09/01/2018 996.69 0 0
08/01/2018 996.69 0.03 30
07/01/2018 996.4 0 0
04/01/2018 996.4 0 48
03/01/2018 996.4 0 249
02/01/2018 996.4 0 0
01/01/2018 996.4 0 0
31/12/2017 996.4 0 0
28/12/2017 996.4 0 0
27/12/2017 996.4 -0.01 1295
26/12/2017 996.46 0 0
25/12/2017 996.46 0 0
24/12/2017 996.46 0 0