נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.42
שער פתיחה 102.42 0
שער ממוצע 102.42 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 241.45
מחזור ע.נ. 39837
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 61.45
הון רשום למסחר 60000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/04/2018 01/05/2018 2.25 15
28/10/2018 01/11/2018 2.25 15
28/04/2019 01/05/2019 2.25 15
27/10/2019 01/11/2019 2.25 15
26/04/2020 01/05/2020 2.25 15
27/10/2020 01/11/2020 2.25 15
26/04/2021 02/05/2021 2.25 30 15
27/10/2021 01/11/2021 2.25 15
26/04/2022 01/05/2022 2.25 30 15
27/10/2022 01/11/2022 2.25 15
27/04/2023 01/05/2023 2.25 40 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.42 0 102.69 0.26
102.36 -0.06 102.8 0.37
101.2 -1.19 102.9 0.47
103.5 1.05
104.45 1.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 788.61 הכנסות 177.36
נכסים שוטפים 548.85 רווח גולמי 35.24
נכסים בלתי שוטפים 239.76 רווח תפעולי 27.93
הון עצמי 126.01 רווח לפני מס 20.95
התחייבות שוטפות 495.17 רווח נקי 15.37
התחייבויות בלתי שוטפות 167.43 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.42 0 39837 40.8
13:42 102.42 0 39837 40.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.3 187.65
ספרה קפיטל 5.37 13.75
מור חנן 0.47 1.2
יעקובי ישראל 0.13 0.33
כרמלי טל 0.1 0.27
מאור אבי 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/12/2017 102.42 0 41
13/12/2017 102.42 0.11 92
12/12/2017 102.31 0 0
11/12/2017 102.31 0.02 203
10/12/2017 102.29 -0.35 138
07/12/2017 102.65 -0.45 100
06/12/2017 103.11 0.01 38
05/12/2017 103.1 0.1 930
04/12/2017 103 0.09 175
03/12/2017 102.91 0.04 124
30/11/2017 102.87 -0.13 379
29/11/2017 103 0 10
28/11/2017 103 -0.01 150
27/11/2017 103.01 0 0
26/11/2017 103.01 -0.1 60
23/11/2017 103.11 -0.27 88
22/11/2017 103.39 0.41 244
21/11/2017 102.97 -0.02 82
20/11/2017 102.99 0.01 116
19/11/2017 102.98 0.63 100