נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.16
שער פתיחה 102.16 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 355.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 61.3
הון רשום למסחר 60000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/10/2017 01/11/2017 2.22 15
26/04/2018 01/05/2018 2.25 15
28/10/2018 01/11/2018 2.25 15
28/04/2019 01/05/2019 2.25 15
27/10/2019 01/11/2019 2.25 15
26/04/2020 01/05/2020 2.25 15
27/10/2020 01/11/2020 2.25 15
26/04/2021 02/05/2021 2.25 30 15
27/10/2021 01/11/2021 2.25 15
26/04/2022 01/05/2022 2.25 30 15
27/10/2022 01/11/2022 2.25 15
27/04/2023 01/05/2023 2.25 40 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.88 -1.25 102.14 -0.02
100.84 -1.29 102.15 -0.01
100.7 -1.43 102.42 0.25
98.1 -3.97 102.5 0.33
102.6 0.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 586.32 הכנסות 67.33
נכסים שוטפים 416.18 רווח גולמי 10.9
נכסים בלתי שוטפים 170.15 רווח תפעולי 5.43
הון עצמי 112.44 רווח לפני מס 3.16
התחייבות שוטפות 378.46 רווח נקי 2.58
התחייבויות בלתי שוטפות 95.42 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.26 140.42
מור חנן 0.42 0.8
יעקובי ישראל 0.13 0.24
כרמלי טל 0.1 0.2
מאור אבי 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 102.16 -0.01 10
20/08/2017 102.17 -0.37 438
17/08/2017 102.55 0.03 52
16/08/2017 102.52 0.01 102
15/08/2017 102.51 0.66 60
14/08/2017 101.84 0.02 104
13/08/2017 101.82 0.07 135
10/08/2017 101.75 0.24 55
09/08/2017 101.51 0.11 10
08/08/2017 101.4 0 12
07/08/2017 101.4 -0.3 358
06/08/2017 101.71 -0.28 121
03/08/2017 102 0.37 10
02/08/2017 101.62 -0.04 83
31/07/2017 101.66 0 35
30/07/2017 101.66 -0.22 35
27/07/2017 101.88 0.4 10
26/07/2017 101.47 -0.11 65
25/07/2017 101.58 0.22 27
24/07/2017 101.36 0 0
23/07/2017 101.36 0.14 71