נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.65
שער פתיחה 102.65 0
שער ממוצע 102.7 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 211.32
מחזור ע.נ. 6600
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 61.62
הון רשום למסחר 60000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/04/2018 01/05/2018 2.25 15
28/10/2018 01/11/2018 2.25 15
28/04/2019 01/05/2019 2.25 15
27/10/2019 01/11/2019 2.25 15
26/04/2020 01/05/2020 2.25 15
27/10/2020 01/11/2020 2.25 15
26/04/2021 02/05/2021 2.25 30 15
27/10/2021 01/11/2021 2.25 15
26/04/2022 01/05/2022 2.25 30 15
27/10/2022 01/11/2022 2.25 15
27/04/2023 01/05/2023 2.25 40 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102 -0.63 102.7 0.05
101.73 -0.9 103.31 0.64
101.67 -0.95 103.64 0.96
103.89 1.21
103.97 1.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 788.61 הכנסות 177.36
נכסים שוטפים 548.85 רווח גולמי 35.24
נכסים בלתי שוטפים 239.76 רווח תפעולי 27.93
הון עצמי 126.01 רווח לפני מס 20.95
התחייבות שוטפות 495.17 רווח נקי 15.37
התחייבויות בלתי שוטפות 167.43 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 102.7 0.05 0 0
17:24 102.7 0.05 6600 6.78
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 72.4 185.58
ספרה קפיטל 6.62 16.96
מור חנן 0.46 1.18
יעקובי ישראל 0.13 0.32
כרמלי טל 0.1 0.26
מאור אבי 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 102.7 0.05 7
21/02/2018 102.65 -0.05 59
20/02/2018 102.7 -0.15 31
19/02/2018 102.85 0 0
18/02/2018 102.85 0.64 1
15/02/2018 102.2 -0.24 16
14/02/2018 102.45 0.03 95
13/02/2018 102.42 0 12
12/02/2018 102.42 0 0
11/02/2018 102.42 0 0
08/02/2018 102.42 -0.29 295
07/02/2018 102.72 0 8
06/02/2018 102.72 -0.4 36
05/02/2018 103.13 -0.26 68
04/02/2018 103.4 -0.1 350
01/02/2018 103.5 0.22 654
31/01/2018 103.27 -0.03 78
30/01/2018 103.3 -0.29 26
29/01/2018 103.6 -0.1 559
28/01/2018 103.7 0.05 150
25/01/2018 103.65 0.01 237
24/01/2018 103.64 0 145