נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1001.01
שער פתיחה 1001.01 0
שער ממוצע 1001.01 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 229.76
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 250.33
הון רשום למסחר 25008000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1001.1 0.01 1002 0.1
1001.01 0
1001 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2658.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 574.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2083.89 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 574.21 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2083.89 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1001.01 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 1001.01 0 0
18/09/2017 1001.01 0 0
17/09/2017 1001.01 0 0
14/09/2017 1001.01 0 0
13/09/2017 1001.01 0 0
12/09/2017 1001.01 0 0
11/09/2017 1001.01 0 0
10/09/2017 1001.01 0 0
07/09/2017 1001.01 0 0
06/09/2017 1001.01 0 14
05/09/2017 1001.01 0 0
04/09/2017 1001.01 0 0
03/09/2017 1001.01 0 0
31/08/2017 1001.01 0 0
30/08/2017 1001.01 0.02 40
29/08/2017 1000.78 0.02 170
28/08/2017 1000.57 0 0
27/08/2017 1000.57 0 0
24/08/2017 1000.57 0 0
23/08/2017 1000.57 0 0
22/08/2017 1000.57 0 0
21/08/2017 1000.57 0 0