נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1003.37
שער פתיחה 1003.37 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 254.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 250.92
הון רשום למסחר 25008000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1003.37 0 1004.29 0.09
1003.3 -0.01 1004.3 0.09
930.74 -7.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2568.9 הכנסות 0
נכסים שוטפים 567.41 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2001.49 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 567.4 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2001.49 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 1003.37 0 0
16/01/2018 1003.37 0.02 615
15/01/2018 1003.18 0 0
14/01/2018 1003.18 0 0
11/01/2018 1003.18 0 0
10/01/2018 1003.18 0 0
09/01/2018 1003.18 0 0
08/01/2018 1003.18 0 0
07/01/2018 1003.18 0 0
04/01/2018 1003.18 0 0
03/01/2018 1003.18 0 0
02/01/2018 1003.18 0 0
01/01/2018 1003.18 0 0
31/12/2017 1003.18 0 140
28/12/2017 1003.18 0 100
27/12/2017 1003.18 0 2189
26/12/2017 1003.18 0 2819
25/12/2017 1003.18 0 7
24/12/2017 1003.17 0 29
21/12/2017 1003.16 0 0
20/12/2017 1003.16 0 10
19/12/2017 1003.16 0 0