נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1000.57
שער פתיחה 1000.57 0
שער ממוצע 1000.57 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 312.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 250.22
הון רשום למסחר 25008000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1000.62 0 1000.92 0.03
1000.6 0 1001.57 0.1
1000.59 0
1000.58 0
1000.57 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2658.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 574.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2083.89 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 574.21 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2083.89 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1000.57 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 1000.57 0 0
16/08/2017 1000.57 0 0
15/08/2017 1000.57 0.03 10
14/08/2017 1000.29 0 0
13/08/2017 1000.29 0 15
10/08/2017 1000.29 0 0
09/08/2017 1000.29 0 0
08/08/2017 1000.29 0 0
07/08/2017 1000.29 0 0
06/08/2017 1000.29 0 0
03/08/2017 1000.29 0 0
02/08/2017 1000.29 0 10
31/07/2017 1000.27 0.01 10
30/07/2017 1000.21 0 0
27/07/2017 1000.21 0 0
26/07/2017 1000.21 0 0
25/07/2017 1000.21 0 0
24/07/2017 1000.21 0 0
23/07/2017 1000.21 0 153
20/07/2017 1000.2 0 204