נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.21
שער פתיחה 102.21 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2670.88
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 361.24
הון רשום למסחר 353432000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
14/12/2017 20/12/2017 1.02 25
14/06/2018 20/06/2018 0.98 25
14/12/2018 20/12/2018 0.98 4 25
14/06/2019 20/06/2019 0.98 25
14/12/2019 20/12/2019 0.98 4 25
14/06/2020 21/06/2020 0.98 25
14/12/2020 20/12/2020 0.98 4 25
14/06/2021 20/06/2021 0.98 25
14/12/2021 20/12/2021 0.98 4 25
14/06/2022 20/06/2022 0.98 25
14/12/2022 20/12/2022 0.98 4 25
14/06/2023 20/06/2023 0.98 25
14/12/2023 20/12/2023 0.98 9 25
14/06/2024 20/06/2024 0.98 25
14/12/2024 20/12/2024 0.98 23.66 25
14/06/2025 20/06/2025 0.98 25
14/12/2025 21/12/2025 0.98 23.67 25
14/06/2026 21/06/2026 0.98 25
15/12/2026 20/12/2026 0.98 23.67 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.14 -0.07 102.22 0.01
101.98 -0.23 102.23 0.02
101.97 -0.23 102.68 0.46
101.25 -0.94 104.18 1.93
100.55 -1.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.16 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.06 1452.51
נפתלי רוני 21.71 768.01
בר זאב תמר 3.21 113.54
יעקובי ישראל 0.08 2.94
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 102.21 0.07 1098
22/08/2017 102.14 0.04 175
21/08/2017 102.1 0.36 359
20/08/2017 101.73 0.46 719
17/08/2017 101.26 0.07 10987
16/08/2017 101.19 0.16 10584
15/08/2017 101.03 -0.22 1676
14/08/2017 101.25 -0.08 329
13/08/2017 101.33 0.05 120
10/08/2017 101.28 0.07 281
09/08/2017 101.21 -0.12 336
08/08/2017 101.33 0.08 1910
07/08/2017 101.25 0.11 738
06/08/2017 101.14 0.52 1915
03/08/2017 100.62 0.43 755
02/08/2017 100.19 0.18 624
31/07/2017 100.01 0.02 2287
30/07/2017 99.99 0 929
27/07/2017 99.99 0.17 873
26/07/2017 99.82 -0.12 298
25/07/2017 99.94 -0.11 441