נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.2
שער פתיחה 98.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 255.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 54.01
הון רשום למסחר 55000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 01/06/2018 3.47 15
26/11/2018 02/12/2018 3.47 15
27/05/2019 02/06/2019 3.47 15
26/11/2019 01/12/2019 3.47 15
27/05/2020 01/06/2020 3.47 12.5 15
26/11/2020 01/12/2020 3.47 15
27/05/2021 01/06/2021 3.47 12.5 15
26/11/2021 01/12/2021 3.47 15
27/05/2022 01/06/2022 3.47 37.5 15
27/11/2022 01/12/2022 3.47 15
28/05/2023 01/06/2023 3.47 37.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
97.6 -0.61 98.6 0.41
97.1 -1.12 99.6 1.43
97 -1.22 99.7 1.53
96.8 -1.43 99.8 1.63
96.7 -1.53 101.3 3.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 888.76 הכנסות 725.61
נכסים שוטפים 654.34 רווח גולמי 302.7
נכסים בלתי שוטפים 234.42 רווח תפעולי -1.21
הון עצמי 65.12 רווח לפני מס -24.35
התחייבות שוטפות 577.48 רווח נקי -32.17
התחייבויות בלתי שוטפות 246.16 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת שביט 66.38 154.33
הכשרה משתתפות 7.03 16.36
הפניקס ק.גמל 6.35 14.78
הכשרה ביטוח 4.58 10.65
שביט רמי 3.43 7.97
הפניקס 0.48 1.12
אקסלנס ת.סל 0.2 0.45
גיטרץ יעקב 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 98.2 0 183
16/01/2018 98.2 0 57
15/01/2018 98.2 1.55 29
14/01/2018 96.7 -0.31 137
11/01/2018 97 -0.92 204
10/01/2018 97.9 -0.31 103
09/01/2018 98.2 0 0
08/01/2018 98.2 0.61 74
07/01/2018 97.6 3.39 20
04/01/2018 94.4 0.96 94
03/01/2018 93.5 0.54 50
02/01/2018 93 0.32 21
01/01/2018 92.7 0.32 40
31/12/2017 92.4 0.43 180
28/12/2017 92 -0.97 275
27/12/2017 92.9 0.32 65
26/12/2017 92.6 -0.54 117
25/12/2017 93.1 0.22 88
24/12/2017 92.9 0.87 19
21/12/2017 92.1 0.33 323
20/12/2017 91.8 0.44 292
19/12/2017 91.4 0.11 553