נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 982.63
שער פתיחה 982.63 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 735.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 107.6
הון רשום למסחר 10950400
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/06/2018 21/06/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
983 0.04 988 0.55
982.8 0.02
982.03 -0.06
982.02 -0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2956.82 הכנסות 416.51
נכסים שוטפים 334.49 רווח גולמי 67.04
נכסים בלתי שוטפים 2622.33 רווח תפעולי 28.29
הון עצמי 347.15 רווח לפני מס 3.38
התחייבות שוטפות 1253.63 רווח נקי 2.37
התחייבויות בלתי שוטפות 1356.04 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 982.63 -0.26 130
20/08/2017 985.23 0.1 85
17/08/2017 984.24 0 148
16/08/2017 984.25 0.06 75
15/08/2017 983.64 0.07 1621
14/08/2017 982.99 0.1 335
13/08/2017 981.99 0.1 98
10/08/2017 981 0 0
09/08/2017 981 0 2
08/08/2017 981 -0.01 58
07/08/2017 981.08 -0.01 43
06/08/2017 981.16 0.02 59
03/08/2017 980.97 0 0
02/08/2017 980.97 0.03 465
31/07/2017 980.65 0.12 82
30/07/2017 979.5 -0.07 5
27/07/2017 980.17 -0.01 265
26/07/2017 980.23 0.02 240
25/07/2017 980 0 945
24/07/2017 980 0 40
23/07/2017 979.96 0 0