נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.65
שער פתיחה 107.65 0
שער ממוצע 108.34 0.64
מחזור יומי ממוצע (שנה) 739.81
מחזור ע.נ. 7000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 99.71
הון רשום למסחר 92030000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/12/2017 11/12/2017 2.43 25
06/06/2018 11/06/2018 2.75 25
06/12/2018 11/12/2018 2.75 25
06/06/2019 11/06/2019 2.75 5 25
06/12/2019 11/12/2019 2.75 25
07/06/2020 11/06/2020 2.75 5 25
06/12/2020 11/12/2020 2.75 25
06/06/2021 11/06/2021 2.75 5 25
06/12/2021 12/12/2021 2.75 25
06/06/2022 12/06/2022 2.75 5 25
06/12/2022 11/12/2022 2.75 25
06/06/2023 11/06/2023 2.75 20 25
06/12/2023 11/12/2023 2.75 25
06/06/2024 11/06/2024 2.75 60 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.7 0.05 108.34 0.64
107.65 0
107.6 -0.05
107.3 -0.33
105.35 -2.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.06 הכנסות 194.88
נכסים שוטפים 459.21 רווח גולמי 36.04
נכסים בלתי שוטפים 1626.84 רווח תפעולי 29.95
הון עצמי 806.65 רווח לפני מס 14.02
התחייבות שוטפות 252.76 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.64 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.34 0.64 0 0
17:24 108.34 0.64 7000 7.58
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 91.35
שניידר אלכס ז 37.08 90.98
הראל ק.נאמ 5.98 14.67
שריקי רמי 0.39 0.96
הראל ק.גמל 0.12 0.28
הראל ת.סל 0.07 0.16
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 108.34 0.64 8
15/11/2017 107.65 1.08 42
14/11/2017 106.5 0.56 40
13/11/2017 105.91 0.06 113
12/11/2017 105.85 0.38 101
09/11/2017 105.45 0 717
08/11/2017 105.45 0 2285
07/11/2017 105.45 0.2 10
06/11/2017 105.24 -0.04 624
05/11/2017 105.28 -0.11 378
02/11/2017 105.4 0.02 297
01/11/2017 105.38 0 94
31/10/2017 105.38 -0.13 348
30/10/2017 105.52 0.22 372
29/10/2017 105.29 -0.04 156
26/10/2017 105.33 0.12 31
25/10/2017 105.2 -0.01 488
24/10/2017 105.21 0.21 224
23/10/2017 104.99 0.29 553
22/10/2017 104.69 0.04 750