נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.92
שער פתיחה 106.92 0
שער ממוצע 106.92 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 545.14
מחזור ע.נ. 98
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 98.4
הון רשום למסחר 92030000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/06/2018 11/06/2018 2.75 25
06/12/2018 11/12/2018 2.75 25
06/06/2019 11/06/2019 2.75 5 25
06/12/2019 11/12/2019 2.75 25
07/06/2020 11/06/2020 2.75 5 25
06/12/2020 11/12/2020 2.75 25
06/06/2021 11/06/2021 2.75 5 25
06/12/2021 12/12/2021 2.75 25
06/06/2022 12/06/2022 2.75 5 25
06/12/2022 11/12/2022 2.75 25
06/06/2023 11/06/2023 2.75 20 25
06/12/2023 11/12/2023 2.75 25
06/06/2024 11/06/2024 2.75 60 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.38 -0.51 106.94 0.02
105.02 -1.78 107 0.07
108.99 1.94
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2401.56 הכנסות 365.77
נכסים שוטפים 586.9 רווח גולמי 58.24
נכסים בלתי שוטפים 1814.65 רווח תפעולי 41.53
הון עצמי 837.65 רווח לפני מס 12.77
התחייבות שוטפות 449.46 רווח נקי -2.56
התחייבויות בלתי שוטפות 1114.45 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.92 0 98 0.1
09:40 106.92 0 98 0.1
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.35 99.95
שניידר אלכס ז 37.12 99.33
הראל ק.נאמ 6.69 17.9
שריקי רמי 0.39 1.05
הראל ק.גמל 0.09 0.23
הראל ת.סל 0.06 0.17
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 106.92 0 0
17/01/2018 106.92 0.5 11
16/01/2018 106.39 -0.11 614
15/01/2018 106.51 -0.1 280
14/01/2018 106.62 -0.07 40
11/01/2018 106.7 0 0
10/01/2018 106.7 0.02 173
09/01/2018 106.68 0.29 10
08/01/2018 106.37 0 0
07/01/2018 106.37 0 0
04/01/2018 106.37 -0.15 396
03/01/2018 106.53 -0.17 31
02/01/2018 106.71 -0.35 272
01/01/2018 107.08 0.17 24
31/12/2017 106.9 0.04 322
28/12/2017 106.86 0 83
27/12/2017 106.86 -0.69 743
26/12/2017 107.6 -0.35 1
25/12/2017 107.98 0 0
24/12/2017 107.98 0 0