נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.76
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8527.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 451.2
הון רשום למסחר 452286019
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 3.53 15
20/07/2018 31/07/2018 3.05 15
20/01/2019 31/01/2019 3.05 15
20/07/2019 31/07/2019 3.05 15
20/01/2020 31/01/2020 3.05 15
20/07/2020 31/07/2020 3.05 15
20/01/2021 31/01/2021 3.05 6.25 15
20/07/2021 01/08/2021 3.05 6.25 15
20/01/2022 31/01/2022 3.05 6.25 15
20/07/2022 31/07/2022 3.05 6.25 15
20/01/2023 31/01/2023 3.05 6.25 15
20/07/2023 31/07/2023 3.05 6.25 15
20/01/2024 31/01/2024 3.05 6.25 15
20/07/2024 31/07/2024 3.05 6.25 15
20/01/2025 31/01/2025 3.05 6.25 15
20/07/2025 31/07/2025 3.05 6.25 15
21/01/2026 01/02/2026 3.05 6.25 15
21/07/2026 31/07/2026 3.05 6.25 15
20/01/2027 31/01/2027 3.05 6.25 15
20/07/2027 01/08/2027 3.05 6.25 15
20/01/2028 31/01/2028 3.05 6.25 15
20/07/2028 31/07/2028 3.05 6.25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4943.29 הכנסות 46.46
נכסים שוטפים 213.16 רווח גולמי 39.27
נכסים בלתי שוטפים 4730.13 רווח תפעולי 33.41
הון עצמי 1491.95 רווח לפני מס -75.07
התחייבות שוטפות 971.21 רווח נקי -80.22
התחייבויות בלתי שוטפות 2480.13 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 99.76 0.34 3296
17/08/2017 99.42 0.32 4118
16/08/2017 99.1 0.09 7443
15/08/2017 99.01 0.47 6685
14/08/2017 98.55 0.92 5719
13/08/2017 97.65 0.37 4898
10/08/2017 97.29 -0.44 5194
09/08/2017 97.72 -0.74 14500
08/08/2017 98.45 -0.77 9120
07/08/2017 99.21 0.06 6299
06/08/2017 99.15 0.18 4030
03/08/2017 98.97 -0.43 7438
02/08/2017 99.4 0.15 10285
31/07/2017 99.25 0.38 9529
30/07/2017 98.87 -0.53 49681
27/07/2017 99.4 -0.32 2929
26/07/2017 99.72 -0.25 6011
25/07/2017 99.97 -0.01 2652
24/07/2017 99.98 -0.29 6127
23/07/2017 100.27 -0.06 2057