נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.56
שער פתיחה 100.56 0
שער ממוצע 100.69 0.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5990.17
מחזור ע.נ. 2509415
מספר עסקאות 26
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 256.43
הון רשום למסחר 254550000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 25/12/2017 0.94 15
20/06/2018 25/06/2018 1.08 15
20/12/2018 25/12/2018 1.08 15
20/06/2019 25/06/2019 1.08 15
20/12/2019 25/12/2019 1.08 15
21/06/2020 25/06/2020 1.08 20 15
20/12/2020 25/12/2020 1.08 15
20/06/2021 25/06/2021 1.08 20 15
20/12/2021 26/12/2021 1.08 15
20/06/2022 26/06/2022 1.08 20 15
20/12/2022 25/12/2022 1.08 15
20/06/2023 25/06/2023 1.08 20 15
20/12/2023 25/12/2023 1.08 15
20/06/2024 25/06/2024 1.08 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.72 0.16 100.78 0.22
100.7 0.14 100.79 0.23
100.67 0.11 100.8 0.24
100.56 0 101.24 0.68
100.55 -0.01 104 3.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5121.12 הכנסות 802.67
נכסים שוטפים 2393.49 רווח גולמי 148.91
נכסים בלתי שוטפים 2727.63 רווח תפעולי 87.17
הון עצמי 1165.87 רווח לפני מס 65.38
התחייבות שוטפות 1532.7 רווח נקי 50.85
התחייבויות בלתי שוטפות 2422.54 רווח למניה 0.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.74 0.18 0 0
17:04 100.75 0.19 20000 20.15
17:02 100.75 0.19 80000 80.6
16:48 100.75 0.19 150000 151.13
16:48 100.75 0.19 91281 91.97
16:48 100.74 0.18 23000 23.17
16:48 100.74 0.18 477000 480.53
16:48 100.7 0.14 23000 23.16
16:47 100.67 0.11 50207 50.54
16:46 100.67 0.11 25000 25.17
15:37 100.51 -0.05 4867 4.89
15:36 100.6 0.04 15133 15.22
14:58 100.69 0.13 74793 75.31
14:51 100.69 0.13 25207 25.38
14:51 100.69 0.13 136279 137.22
14:51 100.69 0.13 38721 38.99
14:51 100.69 0.13 25000 25.17
14:18 100.69 0.13 13514 13.61
14:18 100.69 0.13 66596 67.06
14:18 100.69 0.13 35838 36.09
14:18 100.68 0.12 25000 25.17
12:08 100.69 0.13 39722 40
11:24 100.7 0.14 55158 55.54
11:24 100.7 0.14 444842 447.96
11:24 100.69 0.13 500000 503.45
11:24 100.69 0.13 55158 55.54
10:45 100.63 0.07 14099 14.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.43 874.09
הפניקס-משתתפות 5.31 157.77
פסגות ק.גמל 4.47 132.73
מנורה ק.גמל 3.85 114.5
דש איפקס ק.גמל 2.95 87.61
פסגות נ.תיקים 2.42 72
פסגות ק.נאמ 1.42 42.14
מיטב דש ת.סל 1.14 33.79
אקסלנס ת.סל 1.12 33.28
פסגות תעודות סל 1.04 30.93
מנורה מבטחים 0.97 28.88
אקסלנס ק.גמל 0.71 20.95
דש איפקס ק.נאמ 0.65 19.3
הפניקס 0.43 12.85
אקסלנס ק.נאמ 0.16 4.81
פסגות ביטוח 0.02 0.57
הפניקס ק.גמל 0.01 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 100.74 0.18 2527
16/08/2017 100.56 0.2 1885
15/08/2017 100.36 0.02 489
14/08/2017 100.34 -0.02 3045
13/08/2017 100.36 -0.04 7385
10/08/2017 100.4 -0.12 2522
09/08/2017 100.52 -0.07 1812
08/08/2017 100.59 0.01 2249
07/08/2017 100.58 0.04 1796
06/08/2017 100.54 0.1 3152
03/08/2017 100.44 0.08 2000
02/08/2017 100.36 0.26 3937
31/07/2017 100.1 0.14 8336
30/07/2017 99.96 0.05 4801
27/07/2017 99.91 0 6681
26/07/2017 99.91 -0.06 3159
25/07/2017 99.97 0.02 16121
24/07/2017 99.95 0 35924