נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.22
שער פתיחה 102.22 0
שער ממוצע 102.32 0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3575.34
מחזור ע.נ. 1347070
מספר עסקאות 32
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 260.33
הון רשום למסחר 254550000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 25/12/2017 0.94 15
20/06/2018 25/06/2018 1.08 15
20/12/2018 25/12/2018 1.08 15
20/06/2019 25/06/2019 1.08 15
20/12/2019 25/12/2019 1.08 15
21/06/2020 25/06/2020 1.08 20 15
20/12/2020 25/12/2020 1.08 15
20/06/2021 25/06/2021 1.08 20 15
20/12/2021 26/12/2021 1.08 15
20/06/2022 26/06/2022 1.08 20 15
20/12/2022 25/12/2022 1.08 15
20/06/2023 25/06/2023 1.08 20 15
20/12/2023 25/12/2023 1.08 15
20/06/2024 25/06/2024 1.08 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.07 -0.15 102.21 -0.01
102.01 -0.21 102.23 0.01
101.96 -0.25 102.28 0.06
101.92 -0.29 102.3 0.08
100.9 -1.29 102.33 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4590.25 הכנסות 1608.16
נכסים שוטפים 1947.27 רווח גולמי 318.14
נכסים בלתי שוטפים 2642.98 רווח תפעולי 192.28
הון עצמי 1398.4 רווח לפני מס 115.37
התחייבות שוטפות 1650.11 רווח נקי 83.9
התחייבויות בלתי שוטפות 1541.74 רווח למניה 0.52
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 102.27 0.05 0 0
16:24 102.22 0 69995 71.55
14:38 102.29 0.07 1229 1.26
14:25 102.29 0.07 248771 254.47
14:25 102.29 0.07 732 0.75
14:25 102.3 0.08 497 0.51
14:25 102.3 0.08 174000 178
14:22 102.3 0.08 37112 37.97
13:05 102.29 0.07 126000 128.89
11:56 102.38 0.16 8496 8.7
11:56 102.37 0.15 16938 17.34
11:49 102.29 0.07 93268 95.4
11:49 102.3 0.08 34794 35.59
11:49 102.3 0.08 16938 17.33
11:48 102.38 0.16 55000 56.31
11:48 102.35 0.13 20000 20.47
11:38 102.3 0.08 20000 20.46
11:33 102.38 0.16 27778 28.44
11:33 102.36 0.14 1522 1.56
11:16 102.36 0.14 80000 81.89
11:16 102.36 0.14 128478 131.51
11:16 102.35 0.13 100000 102.35
11:16 102.35 0.13 57522 58.87
11:16 102.35 0.13 14000 14.33
10:23 102.23 0.01 14000 14.31
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.43 970.33
הפניקס-משתתפות 5.31 175.14
פסגות ק.גמל 4.47 147.34
מנורה ק.גמל 3.85 127.11
דש איפקס ק.גמל 2.95 97.26
פסגות נ.תיקים 2.42 79.93
פסגות ק.נאמ 1.42 46.78
מיטב דש ת.סל 1.14 37.51
אקסלנס ת.סל 1.12 36.94
פסגות תעודות סל 1.04 34.34
מנורה מבטחים 0.97 32.06
אקסלנס ק.גמל 0.71 23.25
דש איפקס ק.נאמ 0.65 21.42
הפניקס 0.43 14.26
אקסלנס ק.נאמ 0.16 5.34
פסגות ביטוח 0.02 0.63
הפניקס ק.גמל 0.01 0.41
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 102.27 0.05 1378
19/09/2017 102.22 0.02 666
18/09/2017 102.2 0.16 1006
17/09/2017 102.04 -0.01 804
14/09/2017 102.05 0.02 369
13/09/2017 102.03 0.08 1278
12/09/2017 101.95 0.1 1384
11/09/2017 101.85 0.04 4864
10/09/2017 101.81 0.04 791
07/09/2017 101.77 0.04 584
06/09/2017 101.73 0.21 1751
05/09/2017 101.52 0.21 5221
04/09/2017 101.31 0.02 5231
03/09/2017 101.29 0.02 622
31/08/2017 101.27 -0.01 5761
30/08/2017 101.28 -0.11 4024
29/08/2017 101.39 0.08 1145
28/08/2017 101.31 -0.07 902
27/08/2017 101.38 0.08 264