נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.04
שער פתיחה 100.04 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2316.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 312.19
הון רשום למסחר 312068000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/01/2018 31/01/2018 0.47 15
26/07/2018 31/07/2018 0.47 15
27/01/2019 31/01/2019 0.47 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.03 -0.01 100.05 0.01
100.02 -0.02 100.06 0.02
100.01 -0.03 100.07 0.03
100 -0.04 100.85 0.81
99.81 -0.23 101.05 1.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4495.02 הכנסות 67.36
נכסים שוטפים 544.79 רווח גולמי 61.92
נכסים בלתי שוטפים 3950.23 רווח תפעולי 38.27
הון עצמי 2326.72 רווח לפני מס 16.69
התחייבות שוטפות 179.19 רווח נקי 4.06
התחייבויות בלתי שוטפות 1989.1 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי זוהר 45.79 722.42
מנורה ק.גמל 10.62 167.58
ילין ק.נאמ 4.55 71.71
ילין ק.גמל 3.41 53.79
שגיא אמיר 0.33 5.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 100.04 0.02 3072
20/08/2017 100.02 -0.03 1067
17/08/2017 100.05 0 603
16/08/2017 100.05 0 2679
15/08/2017 100.05 0 280
14/08/2017 100.05 0.03 664
13/08/2017 100.02 -0.03 470
10/08/2017 100.05 0 500
09/08/2017 100.05 0.02 450
08/08/2017 100.03 0.03 2272
07/08/2017 100 0.06 5774
06/08/2017 99.94 0 9963